Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εκλογές 17 και 18 Μαΐου για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων για το Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΑΙΟΣ 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Στις 17 & 18 Μαΐου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων μας στο Δ.Σ. της επιχείρηση μας.

Η συμμετοχή εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων είναι κατάκτηση των εργαζομένων αλλά ταυτόχρονα αποτελεί εδώ και δεκαετίες συνήθη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις χώρες.

Οι δύο αυτές διαστάσεις καταδεικνύουν την μέγιστη αξία της μαζικής συμμετοχής μας. Ιδιαίτερα σε αυτή την χρονική συγκυρία όπου αυξάνονται οι πιέσεις των συμφερόντων στην ενέργεια και την ΔΕΗ πρέπει να συμμετέχουμε μαζικά.

Η πρόταση της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι Φωνή Ιδεολογικής Ενότητας και Συνεργασία Δυνάμεων.

Διακηρύττουμε ότι: Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια

θα πρέπει να παραμείνει ο βασικός Πυλώνας στήριξης της κοινωνίας, και μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας .

θα πρέπει να στηρίζεται στην πλήρη αξιοποίηση όλων των Ενεργειακών πηγών της χώρας, με βασικές στοχεύσεις. 

Στην άρση των στρεβλώσεων που νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και επιβαρύνουν τα τιμολόγια.

Στην αυστηρή οριοθέτηση του ρόλου των Ανεξάρτητων Αρχών και Διαχειριστών στο πλαίσιο που ο νόμος και οι οδηγίες ορίζουν

Στην  μείωση του Ενεργειακού κόστους.

Στην απόσυρση των ειδικών φόρων στην λιγνιτική παραγωγή και στην φορολογική αντιμετώπιση των εισαγωγών

Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές δομές, στην μεταφορά και ιδιαίτερα στην αποθήκευση Η.Ε.

Στην επανεκτίμηση των νέων δεδομένων στην παραγωγή και διάθεση της Η.Ε. εντός της Ε.Ε και την άμεση προσαρμογή του εθνικού μείγματος καυσίμου.

Η πολιτική της επιχείρησης

να υπερασπίσει, όχι μόνο την επίτευξη των νέων κοινοτικών στόχων για το 2030, για το περιβάλλον και την απελευθέρωση των αγορών αλλά

να αξιοποιήσει, τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα έργα και δράσεις, από τα οποία μπορούν να αντληθούν κοινοτικοί πόροι.

να επενδύσει, στην καθαρή λιγνιτική παραγωγή και την μείωση του κόστους.

Η ΔΕΗ για να μπορέσει να σταθεί μέσα στην νέα ενεργειακή αγορά επιβάλλεται

να μην αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ως στενός δημόσιος τομέας

να λειτουργεί «αποπολιτικοποιημένα» με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού

να εφαρμόσει κανόνες εταιρικής λειτουργίας σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο

να ενισχυθεί, προσελκύοντας κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, δίδοντας κίνητρα για συμμετοχικές επενδυτικές πρακτικές στην ανανέωση των εργοστασίων και σε νέα δίκτυα διατηρώντας το 51% των κοινοπρακτικών σχημάτων.

Για την εσωτερική λειτουργία του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Η διαχείριση και αξιοποίηση των εταιριών και των παγίων του ομίλου.

Οι νέες επενδύσεις στον εξοπλισμό σε νέες εφαρμογές και δράσεις.

Η υποστήριξη με σύγχρονες τεχνολογίες των καταστημάτων της εμπορίας και των οικονομικών υπηρεσιών

Οι νέες προσλήψεις ιδιαίτερα στην Πρώτη Γραμμή της Παραγωγής και Εμπορίας

Ο κανονισμός καταστάσεως προσωπικού και η εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών

Η τιμολογιακή πολιτική και οι τρόποι βελτίωσης της εισπραξιμότητας

Οι εργασιακές σχέσεις, οι αξιολογήσεις και η εφαρμογή των Σ.Σ.Ε.

Το μισθολόγιο και κάθε μισθωτική δαπάνη του έκτακτου προσωπικού.

Η σταθερή σχέση της εταιρίας με τους αποσπασμένους και παραχωρημένους σε Ν.Π.Δ.Δ. και το ασφαλιστικό.

Οι προνοιακές παροχές προς το προσωπικό αλλά και συνεργαζόμενους κοινωνικούς φορείς.

Πρέπει επιτέλους να αποφασίζονται και να υλοποιούνται μόνο από τα όργανα διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. όπως σε κάθε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Έτσι ΚΑΙ η μισθοδοσία των εργαζομένων πρέπει να διαμορφώνεται βάσει της πολιτικής μισθοδοσίας ανάλογων επιχειρήσεων και όχι του στενού δημόσιου τομέα.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

στο ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε. και των συνεργαζόμενων, συμμετέχουν εργαζόμενοι και δυναμικά συνδικαλιστικά στελέχη με αγωνιστική στάση, που έδωσαν το παρόν σε κάθε δράση που το συνδικαλιστικό κίνημα κάλεσε, σε κάθε εποχή και με κάθε κυβέρνηση.

Κανείς δεν έλειψε ποτέ από κανέναν αγώνα.

Ούτε χειραγωγήθηκε από κανένα κόμμα σε βάρος των συμφερόντων της ΔΕΗ και των εργαζόμενων.

Εμείς δεν απαρνηθήκαμε ποτέ την ταυτότητά μας αλλά δώσαμε αγώνες να αλλάξουμε τις αποφάσεις των κομμάτων μας και των κυβερνήσεων.

Δεν ψηφίσαμε ποτέ την διάσπαση της επιχείρησης.

Δεν ψηφίσαμε ποτέ και σε κανένα όργανο την πώληση του ΑΔΜΗΕ αλλά αντιθέτως και ο εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. μαζί με την ΓΕΝΟΠ έκαναν ακόμη και αγωγή στην ίδια την διοίκηση της εταιρίας.

Δεν ψηφίσαμε την μνημονιακή Σ.Σ.Ε. του 2012 που επικαιροποίησε τα μνημόνια της ΔΕΗ και περιέκοψε κατά 40% τους μισθούς μας.

Δεν ψηφίσαμε την ίδρυση νέας εταιρίας από κοινού στην εμπορία.

Δεν ψηφίσαμε την παραχώρηση ταμειακών διαθέσιμων του ταμείου μας.

Οι αγώνες μας

για την αξία των λιγνιτών, για τα νερά, για την Μικρή ΔΕΗ,

για τα δίκτυα και τον ΑΔΜΗΕ, για το ασφαλιστικό

έχουν καταγραφεί στην συνείδηση των εργαζομένων και των πολιτών των ενεργειακών λεκανοπεδίων.

Δώσαμε μάχες κόντρα σε κυβερνητικά στελέχη και στημένα πάνελ των Μ.Μ.Ε. μη λαμβάνοντας υπόψη το παραταξιακό κόστος.

Όπως βέβαια στις απεργίες, στις πύλες και τα κοντρόλ των σταθμών και των ορυχείων ήμασταν οι πρώτοι που αποφασίζαμε την ρήξη και την ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών.

Δυστυχώς Σήμερα παρακολουθούμε την πρώτη φορά. Αριστερά να εφαρμόζει το 4ο χειρότερο μνημόνιο χωρίς να ακούγεται κουβέντα και χωρίς ουσιαστική αντίδραση από τους κλασικούς αγωνιστές της αριστεράς.

Σήμερα ότι απέμεινε πωλείται ή παραχωρείται στο Δημόσιο για να πουληθεί με άλλο τρόπο.

Σήμερα διαψεύστηκαν οικτρά όσοι υποσχέθηκαν τα πάντα.

Σήμερα οι Αριστεροί νεοφιλελεύθεροι εφαρμόζουν το 3ο μνημόνιο, την πώληση ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, συμφωνούν στο 4ο που περιέχει την πλήρη πώληση των μετοχών ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ και εγγυώνται όλα αυτά με το 5ο μνημόνιο.

Υπόσχονται νέα μαγικά κόλπα για να πείσουν πως θα ξεπεράσουν τις επιταγές των μνημονίων, θεωρώντας τους εργαζόμενους αφελείς.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Έχοντας επίγνωση των πράξεων και των λόγων μας, με μόνο στόχο τη συμβολή μας στον κοινό αγώνα των εργαζομένων για μια ΔΕΗ ισχυρή και Δημόσια, αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε με εσάς, ζητώντας τη στήριξη σας.

Να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτόν τον κατήφορο.

Να ενδιαφερθούμε για την ΔΕΗ, να μαζέψουμε το σπίτι μας.

Να αναγνωρίσουμε επιτέλους τους καλούς εργαζόμενους τους άξιους, τους αποτελεσματικούς.

Να προστατέψουμε την ΔΕΗ από τις όποιες κομματικές και οικονομικές παρεμβάσεις και την ασυδοσία.

Καλούμαστε και πάλι να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους.

Είμαστε η εγγύηση της ευθύνης, του μέτρου των σταθερών απόψεων.

Θέλουμε ψηλά την σημαία της αξιοπρέπειας, των αξιών και των αρχών μας.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μαχητικά δηλώνουμε πως ΣΤΑΘΕΡΑ και ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Επιχείρησης και των εργαζομένων.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με τόλμη και αποφασιστικότητα,

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ.

Σε καλούμε να συμμετάσχεις και να γίνεις κι εσύ συνοδοιπόρος σ΄αυτήν την προσπάθεια.

Δώσε την πρώτη ηχηρή απάντηση στην πρώτη φορά Αριστερά.

Οι εκπρόσωποι μας στα Δ.Σ. θα συνεχίσουν να είναι η ισχυρή “φωνή” σου στη Διοίκηση της ΔΕΗ.

Συμμετέχουμε μαζικά και ψηφίζουμε

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

To Top