Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης από τον Δήμο Εορδαίας και ΔΕΤΗΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με την ΔΕΤΗΠ, προκειμένου να συμβάλουν στην υποστήριξη των Δημοτών που βιώνουν ακραία φτώχεια, προτίθενται να παρέχουν έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για την χρονική περίοδο 2017-2018.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης για έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης έχουν οι πολίτες που το εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2017 (εκκαθαριστικό 2017) είναι έως 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 500 ευρώ για κάθε τέκνο με ανώτατο όριο τις 7.000 ευρώ για την οικογένεια με δυο ενήλικες και τέκνα.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των δικαιολογητικών θα επιλέξει τους δικαιούχους με βάση οικονομικά αλλά και ιατροκοινωνικά κριτήρια, συνυπολογίζοντας και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την προσωπική συνέντευξη του υποψήφιου δικαιούχου, με υπάλληλο του Δήμου. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στην οικία του πρώτου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την Αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα  ή/και πρόσθετα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας (γραφείο 4 του Δημοτικού Καταστήματος), από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2463350104 και 2463350162

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2017, Ε1, Ε2, Ε9 των μελών του νοικοκυριού

Πρόσθετα δικαιολογητικά

  1. Βεβαίωση από αντίστοιχο φορέα στον οποίο υπάρχουν οφειλές ή ρυθμίσεις (ΔΕΗ, ΔΕΤΗΠ, ΔΕΥΑΕ, ΔΟΥ, Τράπεζες κ.α.)
  2. Κάρτα ανεργίας
  3. Απόφαση ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας
  4. Βεβαίωση Νοσοκομείου ή ΙΚΑ για τους ασθενείς με δυσίατη νόσο (όπως νομίμως ορίζονται)
  5. Απόφαση Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια ανηλίκων (για τις μονογονεϊκές οικογένειες λόγω διαζυγίου)

 

Πτολεμαΐδα,29/1/2019

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

         Αριστερίδης Ιωάννης

To Top