Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας: Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπ. Οικονομικών & τη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξόπουλο Τρύφων και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαϊδου, την οποία ζήτησε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Στη συνάντηση είχαν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι πρωτοβάθμιοι φορείς της γουνοποιίας καθώς αφορούσαν κρίσιμα θέματα για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν υπομνήματα και ζητήθηκε η αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων:

1)Κατάργηση του προστίμου των 500,00 €, επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τον Ειδικό Φόρο πολυτελείας που απασχολούσε τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις και επιβαρύνονταν άδικα καθώς κάποιοι πελάτες από τρίτες χώρες δεν έδιναν το σχετικό δελτίο κατά την αναχώρηση τους.

2)Επαναφορά του δειγματοληπτικού τελωνειακού ελέγχου των εξαγωγών προϊόντων γούνας.

3)Προσαρμογή της Δ 1163/2001 στις διατάξεις της ΠΟΛ 1020/15, περί του χρόνου επανεξαγωγής και της αρμοδιότητας των τελωνείων από τις τελωνειακές περιφέρειες στις κατά τόπους αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

4)Η εξαίρεση του κλάδου της γούνας και των εκτροφέων από τις διατάξεις του αρθ.2 του Ν 4334/15, που προβλέπει την άμεση δέσμευση του αναλογούντος ΦΠΑ από κάθε τραπεζική συναλλαγή και απόδοση στην εφορία εντός 5 ημερών. ( o κλάδος της γουνοποιίας, της εκτροφής, και των βυρσοδεψείων – ξηραντήριων πραγματοποιεί πράξεις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ).

5)Η κατάργηση του άρθρου 8 της Δ 14Α1071078/2014, που επιβαρύνει γραφειοκρατικά τις επιχειρήσεις.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ. Κοσμίδης Δημήτριος, ο Προέδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων ζώων κ. Λάγγας Αθανάσιος, ο Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών κ. Χατζησυμμεωνίδης Γιώργος καθώς και ο σύμβουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας επί Οικονομικών θεμάτων κ. Ρίζος Νικόλαος.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα θετική για τα θέματα που τέθηκαν για τα οποία θα υπάρξουν σχετικές αποφάσεις. Παράλληλα ζητήθηκε και θα πραγματοποιηθεί μια ειδική ημερίδα για φορολογικά ζητήματα παρουσία της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαϊδου τον Οκτώβριο στη Δυτική Μακεδονία. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας θα συνεχίσει να πιέζει και να υποβάλλει προτάσεις, σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία για να αντιμετωπιστούν θέματα που θα βοηθήσουν τις εξαγωγικές γουνοποιητικές επιχειρήσεις στον καθημερινό αγώνα που δίνουν.

To Top