Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματική επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις, ACCEL.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου “ACCEL” η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στην πόλη της Καστοριάς στις εγκαταστάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμμματος ENTEX του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν στο έργο με τίτλο “Ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματική επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις” (Corporate Acceleration in existing Ventures, ACCEL).

Από την πλευρά της Αλβανίας συμμετείχαν στη συνάντηση οι εταίροι του προγράμματος:

  • Center for Development and Democratization of Institutions, Tirana, (Αλβανία)

  • Chamber of Commerce and Indusrty Gjirokater Gjirokaster, (Αλβανία)

  • Albanian Network for European Integration (Αλβανία)

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και τη δράση τους καθώς και την εμπειρία που διαθέτουν στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια αναλύθηκαν: ο σκοπός του έργου, οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του καθώς και τα άμεσα βήματα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν οι εταίροι.

Το έργο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό με στόχο να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας να αποκτήσουν τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία στη διαδικασία της καινοτομίας, σχεδιάζοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη βοήθεια έμπειρων μεντόρων από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά.” δήλωσε ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, Καθ. Κ. Ιωάννης Μπακούρος.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί σύζευξη επιχειρήσεων με πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εκτέλεση έργων καινοτομίας (ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών). Παράλληλα, θα σχεδιαστούν εξειδικευμένα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης με στόχο οι συμμετέχοντες να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα εργαλεία και την υποστήριξη για να εκτελέσουν επιτυχώς τα έργα καινοτομίας.

Το έργο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, σε αποφοίτους ανωτάτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Το έργο συ-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν ΙNTERREG IPA ΙΙ Cross Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής Π.Δ.Μ., Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATER Lab)

Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Εξειδικευμένη Επιστημονική Συνεργάτης Mater Lab

Emails: ylb@uowm.gr, pgiourka@gmail.com

To Top