Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εγγραφή – Ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής στα ΕΠΑΛ

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ», μέσω της εφαρμογής eepal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eepal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή eepal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Για όσους/όσες επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ και αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους κωδικών taxis, την προτίμηση που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση, οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες.

Εφιστούμε την προσοχή τόσο στους ενήλικους μαθητές όσο και στους κηδεμόνες των ανήλικων ότι η διαχείριση των εγγραφών ή μετεγγραφών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και συνεπώς έχουν οι ίδιοι την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ως άνω πλατφόρμα με τους κωδικούς τους, όπου μετά το πέρας της 23η Ιουνίου και, αφού έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ, θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30η Ιουνίου στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ) που επιλέχθηκαν, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΕΠΑ.Λ της περιοχής σας.

Η εγκύκλιος για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ» μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης http://dide.koz.sch.gr/.

Από τη Δ.Δ.Ε. Κοζάνης

To Top