Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Ένταξη της Ποντιακής Γενοκτονίας – Ιστορίας του Παρευξείνιου Ελληνισμού, στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας Γ’ Τάξης Λυκείου

Κύριε Υπουργέ,
Σχετικά με την ανακοίνωση της 17ης Ιουνίου 2015 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εξεταστέα- διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016, και συγκεκριμένα αναφορικά με το μάθημα της Ιστορίας κατεύθυνσης (Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
Στην ανωτέρω αναφερθείσα ανακοίνωση δεν εμπεριέχεται στην εξεταστέα- διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας τίποτε από το Κεφάλαιο V του βιβλίου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας», της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη και Κ. Φωτιάδη, που να αφορά στον «Παρευξείνιο Ελληνισμό».
Δεδομένου πως τα προηγούμενα δύο σχολικά έτη, μέρος του ανωτέρω κεφαλαίου ήταν στην εξεταστέα- διδακτέα ύλη, αλλά και εξαιτίας της ιστορικής σημασίας που έχει η διδασκαλία του εν λόγω κεφαλαίου, προβαίνω στις εξής επισημάνσεις τις οποίες και θα επιθυμούσα να λάβετε υπόψη σας:
Το εν λόγω κεφάλαιο συνοψίζει ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, όχι μόνο του Ελληνισμού αλλά και της παγκόσμιας. Δίχως τα υπόλοιπα κεφάλαια να είναι ήσσονος ιστορικής σημασίας, το Υποκεφάλαιο Δ, που τιτλοφορείται «Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τον 19ο και 20ο αιώνα» εμπεριέχει αναφορές σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η έκταση των αναφορών αυτών είναι ολιγοσέλιδη (περίπου 10 τον αριθμό) με αποτέλεσμα να μην καθίσταται, κατά την εκτίμησή μου αλλά και πολλών εκπαιδευτικών τους οποίους έχω συμβουλευτεί, δυσχερής η διδασκαλία του εν λόγω κεφαλαίου. Ως προς τούτο άλλωστε, θα μπορούσε να τοποθετηθεί ως αρμόδιο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να διευκρινιστεί η ιστορική σημαντικότητα της ενότητας, καθώς και αν ο σχολικός χρόνος επαρκεί για την αποτελεσματική διδασκαλία αυτής.
Ένα τόσο σημαντικό ιστορικό ζήτημα που αφορά στη Γενοκτονία των Ποντίων, για το οποίο η χώρα μας έχει υπογράψει και κυρώσει με το Ν.Δ. 3091 της 6ης Δεκεμβρίου του 1954 τη Σύμβαση των για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας των Ηνωμένων Εθνών (1948) και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει από το 1994, εκτιμώ πως είναι απαραίτητο να διδάσκεται στη νέα γενιά αυτού του τόπου.
Η έννοια της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι πάντα ένα επίκαιρο ζήτημα πόσο μάλλον σε μια εποχή που ακόμη υφίστανται περιφερειακές συρράξεις, έστω περιορισμένης έκτασης.
Ο πιο σημαντικός όμως λόγος είναι εκείνος της διατήρησης της μνήμης και της ιστορικής γνώσης. Προκειμένου να μην κυλήσει ποτέ ξανά η ανθρωπότητα σε τέτοιας έκτασης εγκληματικές ενέργειες κρίνεται απαραίτητο κάποια ιστορικά ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως είναι και το γεγονός της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου να διδάσκονται με στόχο την αναγνώριση αυτής της ιστορικής αλήθειας.
Ως ακαδημαϊκός, έχετε επιδείξει σπουδαιότατο έργο και είμαι βέβαιος πως κατανοείτε απόλυτα τη σημασία του ζητήματος αυτού όπως και το περιεχόμενο τούτης της επιστολής.
Βάσει των ανωτέρω, και προτού εκδοθεί η τελική Υπουργική Απόφαση που θα προσδιορίζει την εξεταστέα- διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016, επιθυμούμε την επανένταξη της ενότητας σχετικά με τον «Παρευξείνιο Ελληνισμό κατά τον 19ο και 20ο αιώνα» και συγκεκριμένα την υποενότητα που αφορά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην ανωτέρω ύλη.
Παρακαλούμε θερμά όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Ευάγγελος Σημανδράκος

To Top