Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των παραμέτρων των δειγμάτων νερού

Από το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι την Τρίτη 01-07-2014 πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στη λίμνη Ορεστιάδα, στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών της. Τα δείγματα στάλθηκαν για Μικροβιολογική και Φυσικοχημική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα Ιωάννινα.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι όλα τα δείγματα ήταν εντός των επιθυμητών ορίων.
Παράλληλα την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία, σε αρδευτικά δίκτυα του νομού τα οποία επίσης στάλθηκαν για ανάλυση. Από τα αποτελέσματα τους προέκυψε ότι όλα τα δείγματα ως προς τις παραμέτρους που εξεταστήκαν πληρούν τα επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς ,τηλ.:2467350261 και 2467350266

To Top