Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου οι Αιτήσεις Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην ΠΕ Καστοριάς

Από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς γνωστοποιείται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, για πρόσληψη προσωπικού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα, είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι τριάντα οχτώ (38) θέσεις εργασίας που έχουν εγκριθεί για την ΠΕ Καστοριάς, πεντάμηνης διάρκειας είναι:

ΔΕ Διοικητικού: 16 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού: 2
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων : 1
ΔΕ Κλητήρων-Οδηγών: 4
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών: 3
ΔΕ Πληροφορικής: 3
ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων: 1
ΠΕ Γεωπόνων: 1
ΠΕ Κτηνιάτρων: 1
ΤΕ Επόπτες Υγείας: 1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών: 1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1
ΤΕ Πληροφορικής: 2
ΤΕ Τοπογράφων: 1

To Top