Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Επιχειρήσεις σε κρίση:«Δεύτερη ευκαιρία» με στήριξη ειδικών από το ΕΕΑ

Μια «δεύτερη ευκαιρία», για τη διάσωση ή και αναδιάρθρωσή τους, έχουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προβλήματα βιωσιμότητας.
Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Έγκαιρη Προειδοποίηση», το οποίο «τρέχουν» στην Ελλάδα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μπορούν να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους, νομικούς, λογιστές και φοροτέχνες, αλλά και 112 εμπειρογνώμονες – μέντορες διαφόρων ειδικοτήτων.
Τι είναι η «Έγκαιρη Προειδοποίηση» επιχειρήσεων;
Το πρόγραμμα « Έγκαιρη Προειδοποίηση» αποσκοπεί στην παροχή ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξης σεΠολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις (0-50 άτομα προσωπικό), που έχουν προβλήματα βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση ή/και την αναδιάρθρωσή τους.
Τι είδους βοήθεια λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
Οι ΔΩΡΕΑΝ παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), αφορούν σε: αρχική ανάλυση, αξιολόγηση και διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασής τους και στη συνέχεια, συμβουλευτική υποστήριξή τους για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών με σκοπό την διάσωσή τους ή /και την ανάπτυξή τους.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: α) διάρκειας 15 ωρών στο πρώτο στάδιο της διάγνωσης (ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων) και της παροχής πρόσθετης πληροφόρησης και β) έως και 6 μήνες συμβουλευτική υποστήριξη, με περιοδικές συναντήσεις/επαφές με την καθοδήγηση από τον/τους κατάλληλο/ους Μέντορα/ες.
Ποιοι παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες;
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ειδικούς με εμπειρία και γνώση των ζητημάτων. Συγκεκριμένα, το Ε.Ε.Α.
  1. έχει συμβληθεί με τρεις εξειδικευμένους συμβούλους-διαγνώστες με σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
  2. ένα δικηγόρο εξειδικευμένο στα νομικά θέματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού,
  3. έχει συγκροτήσει μία Επιτροπή από λογιστές και φοροτέχνες μέλη του,εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση φορολογικών και ασφαλιστικών  θεμάτων, καθώς καισε ρυθμίσεις μέσω του μηχανισμού του εξωδικαστικού συμβιβασμού και
  4. έχει συγκροτήσει σε συνεργασία με το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝστην Αττική αποτελούμενο, μέχρι σήμερα από 112 εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων με επαρκή και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους εξειδικευμένους σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και νομικούς με εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου.
Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες
Επιλέξιμες είναι οι  Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που λειτουργούν τουλάχιστον τρία χρόνια και ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Έγκαιρη Προειδοποίηση».
Που μπορούν να  απευθύνονται;
Στοιχεία επικοινωνίας με το ΕΕΑ:
Τηλέφωνα: 210 -3380279, 210-3380210, 210-3380236.
Email:
infoprograms@eea.gr
Αίτηση λήψης συμβουλευτικών υπηρεσιών: Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.
Υπεύθυνος προγράμματος: Σύρος Κοσκοβόλης
To Top