Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Επιμελητήριο Κοζάνης: Μέτρα στήριξης σε περίοδο covid19

Το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Πρόεδρος Νίκος Σαρρής θεωρούν  ότι η στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτήν την περίοδο θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων  και παρεμβάσεων της Πολιτείας και των επίσημων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Είναι δεδομένο ότι η στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτήν την περίοδο θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων  και παρεμβάσεων της Πολιτείας και των επίσημων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής για την αύξηση του προϋπολογισμού από 10εκ σε 40 εκ. ευρώ καθώς και η παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη δράση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020  αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη που έρχεται να συνδράμει στη δύσκολη προσπάθεια επιβίωσης του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικότερα των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid 19 στη Δυτική Μακεδονία.

Είναι επίσης θετικό ότι προστέθηκαν στην  απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού που υπέγραψε στις 23 Οκτωβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης και οι απαραίτητες διευκολύνσεις σε σχέση με ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση των αιτήσεων.

Να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 40.000 € (μέγιστο).

Είναι σημαντικό αυτές οι δράσεις να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα με τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία και να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από το όριο των 10χιλ. ευρώ με βάση τα έξοδα του 2019 καθώς και τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη το 2019 και το 2020.

Να σημειωθεί ότι έως το τέλος του έτους (31/12/2020) θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων που αφορά την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 4.500.000€ ελάχιστο επιχορηγούμενο ποσό 15.000 € και μέγιστο 280.000€.  Επίσης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται σύντομα να εκδοθεί νέα πρόσκληση με αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης για την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης τουρισμού εμπορίου-υπηρεσιών με την συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 5,5εκ. ευρώ.

Οι ενέργειες του ΕΒΕ Κοζάνης προς κάθε κατεύθυνση για την ενίσχυση και υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου θα συνεχιστούν στο πλαίσιο πάντα προτάσεων και διεκδικήσεων προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος

Του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Νικόλαος Σαρρής

 

 

 

Περιφέρειας από τον COVID-19, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020

 

 

To Top