Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα-Αξιολόγηση επενδύσεων και οικονομικές μελέτες

Το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κοζάνη σεμινάριο με θέμα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από 16 Ιουνίου έως 20 Ιουνίου 2014 και ώρες από 16:00 έως 21:00 συνολικής διάρκειας 25 ωρών σε αίθουσα – εργαστήριο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, με εισηγητές τους κ.κ. Στοϊκοπούλου Πολυξένη, Πούτα Χαρίκλεια και Θεοδωρόπουλο Θεόδωρο.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής

Δευτέρα 16 Ιουνίου ώρες 16:00 – 21:00 (ώρες 5)
Τρίτη 17 Ιουνίου ώρες 16:00 – 21:00 (ώρες 5)
Τετάρτη 18 Ιουνίου ώρες 16:00 – 21:00 (ώρες 5)
Πέμπτη 19 Ιουνίου ώρες 16:00 – 21:00 (ώρες 5)
Παρασκευή 20 Ιουνίου ώρες 16:00 – 21:00 (ώρες 5)

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος υποβολής της αίτησης παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) εφόσον εργάζονται.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το σύνολο του σεμιναρίου.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας – Κωστή Παλαμά 6 Κοζάνη με φάξ στο 24610-37462 ή με e-mail στο oee5pt@oe-e.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 11 Ιουνίου και ώρα 14:00.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 24610-27783.
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας – Κωστή Παλαμά 6 Κοζάνη, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

To Top