Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση»

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – «Εργαστήριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, σε συνεργασία με την «Ένωση Ελλήνων Φυσικών» και το «Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας», υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος
2016 επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κοζάνη με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
Σε Στελέχη της Διοίκησης (Διευθυντές ΙΕΚ, ΚΕΚ)
Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης , ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Διάρκεια:
260 ώρες με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία – 100 ώρες εξ αποστάσεως
60 ώρες παρουσίαση εργασιών και εκπόνηση εργασίας

Έναρξη: Ιανουάριος 2016
Kόστος: 350 ευρώ

Πληροφορίες:
Παπαγιαννίδης Γιάννης : 6947126075, 6946792463
e- mail: mariarenapalla@yahoo.gr

To Top