Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, για την Εκπαίδευση , την Κατάρτιση , τη Νεολαία , και τον Αθλητισμό

Πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2015, στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στον Τομέα των Μεταλλικών Κατασκευών» (“Develop Innovative Apprenticeship Network of Vocational Schools and Very Small Enterprises in the Metal Construction Sector” με ακρωνύμιο “INNO-APPRE-NET”).

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Ο ΟΑΕΔ, συμμετέχει, ως επικεφαλής φορέας του Προγράμματος (Leader Partner) με Project Manager τη Γεν. Διευθύντρια Επαγγ. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κ. Α. Θεοδωρίδου.

Το Πρόγραμμα αποτελεί άλλη μια πρωτοβουλία του Οργανισμού για την Αναβάθμιση της Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας στη χώρα, μέσα από στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Μεταξύ άλλων, επιμέρους στόχοι είναι να αναγνωριστούν οι μαθησιακές ανάγκες και οι «πράσινες» δεξιότητες, στον τομέα αυτό και να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα σπουδών 12μηνης διάρκειας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι προδιαγραφές της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις.
Οι άλλοι εταίροι του προγράμματος, εκτός του ΟΑΕΔ σε εθνικό επίπεδο είναι :
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Οι διακρατικοί εταίροι του Προγράμματος είναι :
– Η EVTA (Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης). Είναι ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανισμών Επαγγελματικής Κατάρτισης, από 18 κράτη-μέλη της Ε.Ε. με σημαντικό ρόλο τα τελευταία 15 χρόνια στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. .
– Το BFI (Berufsfoerderungsinstitut Oberoesterreich). Είναι ένα Αυστριακό Ινστιτούτο παροχής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με ηγετική θέση στην αυστριακή αγορά, το οποίο συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις και τον Αυστριακό Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και απασχολεί περίπου 1.400 υπαλλήλους.
– Το CJD Maximiliansau. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης με 150 παραρτήματα σε όλη τη Γερμανία, που διαθέτει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης, και απασχολεί περίπου 9.000 υπαλλήλους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση , την Κατάρτιση , τη Νεολαία , και τον Αθλητισμό. Έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 365.940 ευρώ.

To Top