Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 6,600,000,000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αρτέμης Σώρρας μαζί με όλους τους επιστήμονες που διαθέτει και με ομάδα πολιτών από όλα τα επαγγέλματα, οι οποίοι είναι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, στην Ελλάδα και στην Κύπρο ξεκίνησαν να «γνέθουν» το όμορφο αυτό όραμα, με σκοπό να το κάνουν πραγματικότητα.Μετά από 5 χρόνια προεργασίας, συγκέντρωσαν, μελέτησαν και εκπόνησαν τα δεδομένα για κάθε περιοχή της Ελλάδος και της Κύπρου και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, πρότειναν λίστα έργων τα οποία θα φέρουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Εκπόνησαν μελέτες βιωσιμότητας, ούτως ώστε τα έσοδα από κάποια από αυτά τα έργα να μπορέσουν να αποσβέσουν το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των έργων και όσων θα αποφέρουν έσοδα και όσων δεν θα αποφέρουν. Υπάρχουν προτάσεις και μελέτες για κάθε Δήμο της Ελλάδος και της Κύπρου, ενσωματωμένες σε 123 ενότητες έργων, με περισσότερα από 50.000 έργα.Κατά τη διάρκεια λοιπόν του έτους 2013 παρουσίασαν 325 αναπτυξιακές μελέτες για έργα υποδομών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών παροχών και επενδυτικών αναπτυξιακών έργων για όλους τους Δήμους της χώρας. Οι μελέτες των αναγκών έγιναν σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια καλή ζωή για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Κύπρου. Ανάγκες σχετικά με τη διατροφή, τις καλλιέργειες, την εκπαίδευση, την υγεία, την ενέργεια, κ.α.

Για την δόμηση της ολοκληρωμένης πρότασης του προγράμματος «ΕΛΛΑΣ» χρειάστηκαν συνολικά 5 χρόνια.

ΠΑΤΉΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΎΝΔΕΣΜΟ…

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΣΩΡΡΑΣ-KOZANH-VCH

Γεωργιάδης Αλέξανδρος..

 

To Top