Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Έργα ύψους 27.500.000 € υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

   Την υπογραφή της σύμβασης του πρώτου υποέργου της πράξης «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου» προϋπολογισμού 2.362.000 € και τις εντάξεις πέντε νέων έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000 €.

   Συγκεκριμένα ως αναφορά την υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου» σημειώνονται τα εξής: Η λίμνη Πολυφύτου η μεγαλύτερη από όλες τις λίμνες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει τις ιδιαιτερότητες μιας τεχνητής λίμνης, χωρίς παραλίμνια οικιστική ανάπτυξη και με εντυπωσιακά μεγάλη ετήσια μεταβολή στάθμης λιμναίων υδάτων από την λειτουργία του Υ.Η.Σ. που ξεπερνά τα 10 μέτρα κάθε χρόνο. Αυτές τις ιδιαιτερότητες της λίμνης Πολυφύτου έρχεται το καλά μελετημένο έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια να το μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα, έτσι ώστε η οικοτουριστική ανάπτυξη με κεντρικό άξονα την ίδια τη λίμνη να ενταθεί αποτελεσματικά. Το έργο είναι προπομπός για μια συνδεδεμένη ομάδα στοχευμένων δράσεων ανάπλασης και ανάδειξης παραλίμνιων περιοχών, δημιουργίας κατάλληλων οδικών προσβάσεων και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, μελετήθηκε από την ΑΝΚΟ, αδειοδοτήθηκε με ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει πλωτές σκάλες επιβίβασης οικοεπισκεπτών  υδάτινης ξενάγησης και αλιευτικού τουρισμού.

    

   Σχετικά με τις πέντε εντάξεις πρόκειται για τα εξής έργα:

   – Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 19.205.000 €. Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας. Οι εργασίες στοχεύουν στην άρση της επικινδυνότητας διαφόρων σημείων των Εθνικών Οδών και θα συμβάλουν στην οδική ασφάλεια των διερχόμενων αυτοκινήτων του δικτύου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι μορφώσεις τάφρων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, εργασίες ασφαλτικών κυρίως αντιολισθηρών ταπήτων, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων. Συνολικά οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε μήκος 175,460χλμ. σε διάφορα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

   – Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.132.000 €. Το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση του οδικού τμήματος στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας από τον κόμβο του ΤΕΙ Κοζάνης μέχρι και τον κόμβο των Μελισσίων – Βατερού με τη δημιουργία δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων και τη διαμόρφωση του μεταξύ τους οδικού τμήματος. Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, κατασκευή αγωγού ομβρίων, τεχνικών σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών για την αποχέτευση της οδού, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευή νησίδων, κρασπέδων, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και ηλεκτροφωτισμός. Με το έργο αυτό θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων καθώς το συγκεκριμένο σημείο εξυπηρετεί μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας στον άξονα κίνησης Κοζάνη – ΔΕΗ – Εγνατία Οδός – Πτολεμαΐδα. Τα κυριότερα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπιστούν είναι η μειωμένη ορατότητα, η μειωμένη κυκλοφοριακή ικανότητα των οδικών τμημάτων, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής των οχημάτων, οι παράνομες προσπεράσεις και οι υψηλές ταχύτητες. Επιπλέον θα βελτιωθεί η κίνηση των πεζών και θα υπάρξει αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

   – Μετεγκατάσταση Σεισμοπλήκτων Οικισμών Νομού Γρεβενών στη Θέση Πατώματα, προϋπολογισμού 3.997.000 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή δρόμων πρόσβασης στο νέο οικισμό καθώς και στο εσωτερικό του. Συνολικά η εργολαβία αποτελείται από δέκα δρόμους και από είκοσι τρεις πεζόδρομους όπως έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο και θα δια στρωθούν με υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αστικού οδικού δικτύου. Επίσης θα ολοκληρωθούν η κατασκευή του ηλεκτροφωτισμού των οδών και των πεζοδρόμων, τα υπόγεια δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών της ΔΕΗ και του ΟΤΕ αντίστοιχα καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του δρόμου πρόσβασης και του κόμβου επί της εθνικής οδού Γρεβενών – Καλαμπάκας.

   – Εσωτερικά και Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Οικισμού Σμίξης, προϋπολογισμού 800.000 €. Η κοινότητα Σμίξης, βρίσκεται δίπλα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική ανοικοδόμηση του οικισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κατασκευή νέου δικτύου, ο διαχωρισμός του δικτύου σε ζώνες ύδρευσης και η κατασκευή νέας δεξαμενής η οποία θα αυξήσει τον αποθηκευμένο όγκο νερού ώστε να καλυφθούν τα φορτία αιχμής.

   – Εκσυγχρονισμός Δαπέδων, Ανελκυστήρων και Πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, προϋπολογισμού 1.375.000 €. Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου Φλώρινας σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των ασθενών, του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών.

    

   Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σημείωσε μεταξύ άλλων την σημαντικότητα των έργων και επεσήμανε τον μεγάλο προϋπολογισμό τους, που φτάνει τα 27.500.000 €. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα Ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ προκειμένου να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την διαβίωση των Δυτικομακεδόνων διαμέσου της υλοποίησης των υποδομών.

    

    

   To Top