Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ερωτηματολόγιο για την έκθεση στη συντροφική βία

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης ενάντια στη συντροφική βία, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με τη Μονάδα Ιατρικής Εκπαίδευσης και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει προχωρήσει στην κατασκευή και στάθμιση ενός ερωτηματολογίου για τον εντοπισμό σε πρωτοβάθμιο επίπεδο της συντροφικής βίας. Το ερωτηματολόγιο είναι το «HITS- Ερωτηματολόγιο για την έκθεση στη συντροφική βία» και ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά.
Ζητούμε από όλους τους πολίτες να το συμπληρώσουν ανώνυμα και να συμμετέχουν στην έρευνα.
Με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα συνδράμει στον εντοπισμό της συντροφικής βίας σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σκοπό την αποτελεσματική και ολιστική παρέμβαση στην αναστολή του φαινομένου.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1Ulj9RL3mSbvxvJQEchoRczL1HjSyjYbEj8Dldvu1ce8/viewform

To Top