Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

H Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με π/υ 17.000.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αποτελείται από δύο (2) υποέργα :

  1. Το 1ο υποέργο με τίτλο «Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ » με ανάδοχο την εταιρεία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε» και ποσό σύμβασης 164.030,13 € (με ΦΠΑ)

  2. Το 2ο υποέργο με τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ » με ανάδοχο την εταιρεία «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ  Α.Κ.Τ.Ε.» και ποσό σύμβασης 7.480.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού από αμίαντο όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, την αποξήλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την συλλογή του αμιάντου και την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων (ΧΥΤΑΜ) με την απόθεση των υλικών καθαρισμού καθώς και τη φυτοτεχνική  αποκατάσταση των υπολοίπων τμημάτων των  αποθέσεων. Έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας λόγω ύπαρξης αμιάντου (Μέτρα προστασίας των εργαζομένων).

Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90% περίπου του φυσικού αντικειμένου και οι απορροφήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.929.936,71 €.

Επίκειται η ολοκλήρωση του έργου στο Β’ τρίμηνο του 2018.

To Top