Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Για λόγους που υπηρετούν τη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες μετατίθεται κατά 40 ημέρες η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης

Το έργο της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτο και βρίσκεται σε προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα πρώτης γραμμής έργο, το οποίο προχωρά προς υλοποίηση με βασική αρχή τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της διαδικασίας και του κύρους ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού.
Επειδή, λοιπόν, δε χωρούν παιχνίδια εντυπώσεων και αυθαίρετες ερμηνείες που κάνουν τη μετάθεση ματαίωση, προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με την εξέλιξη της δημοπράτησης του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα ματαίωσης της έως τώρα διαδικασίας και αλλαγής του χρονοδιαγράμματος, αλλά μια μετάθεση κατά 40 ημέρες της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Αυτό συμβαίνει γιατί:
Σε ερωτήματα που υπεβλήθησαν προσφάτως από υποψήφιες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις έγινε αντιληπτό ότι κάποιο σημείο του κειμένου της Διακήρυξης έπρεπε να αναλυθεί περαιτέρω, προς αποφυγή οποιωνδήποτε ενστάσεων κατά του κύρους της δημοπρασίας του έργου.
Με δεδομένο ότι, πριν την Υπογραφή της Σύμβασης του έργου αποφαίνεται αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου και ότι δεν κωλύεται η Υπογραφή της Σύμβασης αυτού, η Περιφέρεια θέλοντας να διασφαλίσει τη διαδικασία, έκρινε σωστό και αποφάσισε, έπειτα και από διατύπωση σχετικής νομικής άποψης, να συμπληρωθεί και διευκρινιστεί το κείμενο του τεύχους της Διακήρυξης στο επίμαχο σημείο.
Για το λόγο αυτό και δεδομένης της υποχρέωσης του Φορέα Υλοποίησης του έργου να αποστείλει την ενημερωμένη Διακήρυξη προς δημοσίευση και να τηρήσει προβλεπόμενες από το Ενωσιακό Δίκαιο προθεσμίες, μετατίθεται η προβλεπόμενη αρχικά για τις 23 Φεβρουαρίου 2016 ημερομηνία διενέργειας της Δημοπράτησης του έργου και επαναπροσδιορίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2016, έπειτα δηλαδή από χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών.
Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έλαβαν το Τεύχος της Οικονομικής Προσφοράς πάνω από πενήντα Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Ελληνικές και ξένες), ενώ δεν έχει λείψει και η υποβολή ερωτημάτων και διευκρινήσεων σχετικά με το Έργο και την διαδικασία Δημοπράτησής του.
Μετά από όλα αυτά γίνεται απόλυτα αντιληπτό ότι αν θέλουμε να υπηρετούμε τη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες, είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε κατά τρόπο που δεν δημιουργεί αποκλεισμούς και να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τακτικές του παρελθόντος.

To Top