Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η εξυπηρέτηση των πολιτών του Κομάνου προτεραιότητα για όλους

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 259/2015/08-12-2015 Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων B. Αποστόλου στις 22/12/2015.
Σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση, οι δικαιούχοι ή οι κληρονόμοι των αρχικών δικαιούχων στους οποίους παραχωρήθηκαν οικόπεδα στο νέο οικισμό Κομάνου, στη θέση «Κουρί» Πτολεμαΐδας και οι οποίοι δεν τήρησαν τους όρους και τους περιορισμούς παραχώρησης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

α) είτε να κάνουν χρήση της δεκαετούς προθεσμίας που δίνει το άρθρο 48 του Ν.4301/2014 για εκπλήρωση των όρων και περιορισμών των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του από 24-4-1985 Προεδρικού Διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3147/2003, χωρίς να υποχρεούνται και σε καταβολή του προστίμου που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 37 παρ. 14δ του Ν.4235/2014,

β) είτε να καταβάλουν πρόστιμο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 14δ του Ν.4235/2014 υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις αυτού και να διατηρήσουν την κυριότητα του οικοπέδου χωρίς όρους και περιορισμούς.

Σαν ειδικότερη προϋπόθεση, της παραγράφου 14δ του άρθρου 37 του Ν.4235/2014, προβλέπεται η καταβολή της πρώτης άτοκης δόσης του προστίμου μέχρι 31/12/2015 και της δεύτερης μέχρι 31/12/2017.

Δεδομένου όμως ότι η πρώτη ημερομηνία καταβολής έχει παρέλθει, με παρέμβασή μας υποβλήθηκε πρόταση τροπολογίας με αιτιολόγηση και αναμένεται εντός των ημερών η έγκριση νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία, η καταβολή της πρώτης άτοκης δόσης του προστίμου μετατίθεται για τις 31/12/2016 προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι των οικοπέδων στη νέα θέση του οικισμού Κομάνου.

«Με μεθοδικότητα και επιμονή αντιμετωπίζουμε και δίνουμε λύσεις στα ζητήματα που αφορούν στη μετεγκατάσταση των κατοίκων του Κομάνου στη νέα θέση» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

To Top