Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες

Κατατέθηκαν στη Βουλή από το ΓΕΜΗ και το υπουργείο Εξωτερικών στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος, ως ακολούθως:

Α. Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος.

Εταιρείες / Χώρα Προέλευσης- Εγκατάστασης                                                     Αριθμός

Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο                                          101

Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                                   33

Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ                                    50

Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα                                        281

Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα                                      46

Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα                                        9

Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Ελληνικών Εταιρειών από αντίστοιχη Κοινοτική (προς όλες τις χώρες 20 14-2016)                                                                                           14

Σύνολα                                                                                                                              534

 

Β. Στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Βουλγαρία – Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών.

– Μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των 1.000) εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

– Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις επιχειρήσεων, και οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

– Επίσης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών το 2012 και το 2014 καταγράφηκε αποεπένδυση στην Βουλγαρία ύψους – 125.5 εκ. € και -20.3 εκ. αντίστοιχα.

Γ. Στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Κύπρο – Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό κυπριακών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνικό φυσικό Πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών.

– Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2014 ανήλθαν σε 87 εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων.

– Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2015 ανήλθαν σε 71 εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό Μητρώο ανέρχεται σε 227.840 εταιρείες.

Επί των στοιχείων αυτών έχουμε να παραθέσουμε τα εξής σχόλια:

  1. Δεν αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη μετεγκατάσταση καταστατικής έδρας σε άλλη χώρα (relocation και redomicile), αλλά σε ίδρυση υποκαταστημάτων Ελληνικών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, κάτι που σημαίνει ιδιαίτερα υγιείς Ελληνικές Επιχειρήσεις που επεκτείνονται, ακόμα και στη συγκεκριμένη σημερινή οικονομική συγκυρία
  2. Τα εδώ υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων, αφορούν πολλές φορές μεταφορά της καταστατικής έδρας Ελληνικών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή και διατήρηση της εδώ εγκατάστασης ως υποκαταστήματος. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν Ελληνικές επιχειρήσεις που μετέφεραν την καταστατική τους έδρα στην Κύπρο
  3. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γνώση του αριθμού των αλλοδαπών επιχειρήσεων «Ελληνικών συμφερόντων». Στη πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις στην αλλοδαπή έχουν τόσο αλλοδαπούς όσο και Έλληνες μετόχους (φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος). Η συχνή αυτή «κοινοπραξία», δεν κάνει μία αλλοδαπή επιχείρηση Ελληνικών συμφερόντων, όπως και επίσης μια Ελληνική, συμφερόντων τρίτων φορολογικών κατοίκων
  4. Ειδικά σε χώρες Αγγλοσαξονικού Δικαίου αλλά και στις άλλες χώρες, δεν συνηθίζεται να ιδρύονται εξ’ αρχής επιχειρήσεις, αλλά οι ενδιαφερόμενοι αγοράζουν μετοχές από ήδη υφιστάμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει δικηγορικά ή λογιστικά γραφεία, με εμφανιζόμενους μετόχους εργαζόμενους σε αυτές. Στη διεθνή πρακτική οι εταιρείες αυτές είναι γνωστές ως «εταιρείες ραφιού»
  5. Θα είχε ενδιαφέρον να έχουμε στοιχεία από το Γ.Ε.ΜΗ. για τον αριθμό των κερδοφόρων Ελληνικών Επιχειρήσεων που διέκοψαν την δραστηριότητά τους στην χώρα. Το που και αν έχουν μεταφερθεί είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί
  6. Δεν υφίσταται συνάφεια των 33!!! μόνο υποκαταστημάτων Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, σε σχέση με τους 60.000 τραπεζικούς καταθετικούς λογαριασμούς που άνοιξαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στην γείτονα χώρα. Προφανώς δεν είναι αποκλειστικά τραπεζικοί λογαριασμοί ιδιωτών
  7. Δεν υφίστανται στοιχεία για αλλαγή σημαίας της Ελληνικής πλοιοκτησίας (Flag out). Η τυχόν αλλαγή της φορολογίας σύμφωνα με τον Ν. 27/75, θα οδηγήσει σε σημαίες ευκαιρίας και αλλαγή φορολογικής έδρας μεγάλου μέρους του Ελληνόκτητου στόλου.

ΠΗΓΗ:

To Top