Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Απόψεις

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, του Ηλία Σιδέρη

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση ήρθε από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων που αφορά πολλές επιχειρήσεις της περιοχής μας. Έτσι σύμφωνα με τη Γεν. Διεύθυνση Φορολογίας ισχύει απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί, όπως ίσχυε μέχρι πρότινως.

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 31 του ν.3986/2011, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός κι αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η γενική απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2014 και στο εξής, θα λαμβάνεται υπόψη η Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας της 9ης Μαΐου 2011. Επιπλέον διευκρινίστηκε ότι για την εφαρμογή του ν.3986/2011, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας», αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινότητες.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εξαιρούνται όλες από το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς να εξετάζεται ο πληθυσμός των επιμέρους χωριών.

Ηλίας Γ. Σιδέρης

Δικηγόρος Αθηνών

To Top