Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Κατατεθέν ΨΗΦΙΣΜΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29-06-2015 από πλευράς του Συνδυασμού «Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδο-νία» Γιώργος Δακής, λόγω των δυσμενών εξελίξεων που περνάει η Χώρα, κατατέθηκε το παρακάτω ψήφισμα το οποίο ψηφίσθηκε από τον συνδυασμό.

Ακολουθεί το ψήφισμα :

ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 29ης Ι-ΟΥΝΙΟΥ 2015
Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκ-φράζει την έντονη ανησυχία του για τις διαφαινόμενες εξελίξεις που προοιωνί-ζονται μετά το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή περιορισμού στις ανα-λήψεις καθώς και στην αναστολή κάθε παραγωγικής διαδικασίας στη Χώρα μας.
Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης γιατί είναι προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστά-σεων, να επιδείξει την ανάλογη σοβαρότητα που απαιτούν οι καταστάσεις και αφορούν το μέλλον της πατρίδος μας.
Όλοι οι Έλληνες διασφαλίζουμε την Εθνική Ανεξαρτησία και την Εδαφι-κή Ακεραιότητα.

To Top