Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Ανακοίνωση της Περιφέρειας για την διαδικασία ενστάσεων του προγράμματος επισιτικής βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΤΕΒΑ)
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 θα μπορούν οι απορριφθέντες δυνητικά ωφελούμενοι, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» να υποβάλουν τις αιτήσεις- ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν στα κατά τόπους γραφεία των Δήμων του Νομού, στα σημεία δηλαδή εξυπηρέτησης που λειτουργούν ήδη στους Δήμους Κοζάνης, Βοίου, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού, για το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας και στα οποία έγιναν οι αρχικές αιτήσεις για την ένταξη τους στο πρόγραμμα.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του επιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.
Τα προσωρινά αποτελέσματα και οι κωδικοί των ονομάτων τους για τους δυνητικά ωφελούμενους του προγράμματος, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων που υπάρχει στην είσοδο της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (πρώην κτίριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

To Top