Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της κλήρωσης του κοινωνικού τουρισμού

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την Αγροτική Εστία του ΟΓΑ που αφορούν στα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών, Δωρεάν Παροχής Βιβλίων και Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου του ΛΑΕ / ΟΓΑ έτους 2015

Ξεκινάει στις 14 Ιουλίου από τα ΚΕΠ όλης της χώρας η διανομή των ατομικών δελτίων στους 419.000 δικαιούχους των παροχών του Προγράμματος της Αγροτικής Εστίας για το 2015.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2015 (30 Ιουνίου) και της διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων, ξεκινάει η διαδικασία χορήγησης Δελτίων του Εκδρομικού Προγράμματος (μονοήμερες, διήμερες, τριήμερες εκδρομές) και Θεάματος, μέσω των ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:
1.Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016 : Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού.
2.Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016 μόνο για διαμονή, και δωρεάν λούσεις από 14-7-2015 έως 31-12-2015 : Δελτία Ιαματικού Τουρισμού.
3.Εκδρομικό Πρόγραμμα, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016: Δελτία Μονοήμερης Εκδρομής, Δελτία Διήμερης Εκδρομής, Δελτία Τριήμερης Εκδρομής.
4.Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016: Δελτία θεάματος.
5.Για το πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων, οι κληρωθέντες δικαιούχοι δε θα λαμβάνουν Δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία από 14/7/2015 έως 31/12/2015 για να παίρνουν τα βιβλία.

Για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού θα ακολουθηθεί η διαδικασία παραλαβής των δελτίων από τους δικαιούχους που ακολουθήθηκε και το προηγούμενο έτος, δηλαδή οι δικαιούχοι, αφού ενημερωθούν ότι έχουν κληρωθεί για τη συμμετοχή τους σε αυτά, θα πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου, παραλαμβάνοντας την Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher) από το κατάλυμα της επιλογής τους. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» θα καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο τουριστικό κατάλυμα. Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των Δελτίων των εν λόγω προγραμμάτων από  τα ΚΕΠ, στα οποία θα εκτυπώνεται η επωνυμία του τουριστικού καταλύματος που έκανε κράτηση ο δικαιούχος.
Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) (http://apps.ogaservices. gr/agrotiki_estia/results/agrotiki_results.php) και να λάβουν τα Δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν Αίτηση. Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση βρίσκονται και οι κατάλογοι των συμβεβλημένων με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ επιχειρήσεων για όλα τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση των κληρωθέντων και να εισαχθεί ο σωστός Α.Μ. ΟΓΑ ή ο Α/Α της Αίτησης Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν στα ΚΕΠ:
Αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής τους και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) του αιτούντος,
ή
Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ (ή Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων /απόκομμα καταβολής εισφορών) και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) του αιτούντος
Αν τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την παραλαβή των δελτίων, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση.
Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου δεν επανεκδίδεται νέο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού θα εκτυπώνονται μόνον, εφόσον ο δικαιούχος έχει καταχωρήσει τα στοιχεία της κράτησης δωματίου στη σχετική εφαρμογή του ΟΓΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της κλήρωσης στα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών, Δωρεάν Παροχής Βιβλίων και Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου του ΛΑΕ / ΟΓΑ έτους 2015, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

To Top