Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω φανών στα πλαίσια των εορτών των Αποκριών στην πόλη της Κοζάνης

Ο αντιδήμαρχος Κοζάνης Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 52,παρ. 2, του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 9,παρ.1, 2, 3 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε.
3.Το υπ’αριθμ. 946/09-07-2003 ΦΕΚ.
4.Την υπ’αριθμ.622/22-12-2014 Α.Δ.Σ.
5.Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού που θα πραγματοποιηθούν για το άναμμα των φανών στα πλαίσια των εορτών των Αποκριών στην πόλη της Κοζάνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1)Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της οδού Δαβάκη έως την οδό Λ.Α. Παπανδρέου από την 15.30 έως 18.00 και 19.30 έως 24.00 την Πέμπτη 03-03-2016 για το φανό « Πηγαδ’ απ’του Κεραμαριό». Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην οδό Δαβάκη στο δεξί μέρος του οδοστρώματος από το ύψος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Ψαρρών κατά τις ώρες 15.00 έως 24.00. Η στάση των ΑΣΤΙΚΩΝ –ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Λεωφορείων θα μεταφερθεί στην οδό Δαβάκη μετά τη συμβολή με την οδό Δοξάτου.

2) Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κ.Παλαμά από το ύψος της οδού Γ.Τιόλη έως και το ύψος της Κ.Γκέρτσου. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πλαταιών από το ύψος της οδού Κ.Γκέρτσου έως τη διαστάυρωση των οδών Γ.Τιόλη και Κ. Παλαμά την Παρασκευή 04-03-2016 και ώρες 15.30 έως 18.00 και 20.00 έως 24.00 για το φανό «Γιτιά».
3) Την διακοπή της κυκλοφορίας , την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Χειμάρας από το ύψος της οδού Μ.Φωτίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ι.Τράντα, την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζαλόγγου, από τη συμβολή της με την οδό Χ.Μεγδάνη έως τη συμβολή της με την οδό Χειμάρας. το Σάββατο 05-03-2016 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «Μπουντανάθκα».
4) Την διακοπή της κυκλοφορίας , την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Μπιζανίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Στρατηλατών, την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ανδρονίκου, από τη συμβολή της με την οδό Νιούλη έως τη συμβολή της με την οδό Κύπρου, την Δευτέρα 07-03-2016 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «Αι Δημήτρη».
5) Την διακοπή της κυκλοφορίας , την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αριστοτέλους και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας από τη συμβολή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Καμβουνίων την Τετάρτη 09-03-2016 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «Αριστοτέλης».
6) Την διακοπή της κυκλοφορίας , την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Κορυτσάς από το ύψος της οδού Ζ.Γιαχνίκα έως τη διασταύρωση της με την οδό Ηπείρου την Πέμπτη 10-03-2016 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «ΣΚ’ΡΚΑ».
7) Την διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων το Σάββατο 12-03-2016 και ώρες 18.00 έως 24.00 για το φανό «Λάκκους τ’Μάγγαν» στις εξής οδούς:
α) στην οδό Φον Κοζάνη από τη συμβολή της με την οδό Ομήρου έως τη συμβολή της με τις οδούς Χαλκιδικής-Καστοριάς-Βουλγαροκτόνου.
β) στην οδό Χαλκιδικής από τη συμβολή της με την οδό Αργυροκάστρου έως τη συμβολή της με την οδό Καστοριάς.
γ) στην οδό Καστοριάς από τη συμβολή της με τις οδούς Χαλκιδικής-Φον Κοζάνης έως τη συμβολή της με την οδό Χατζηκωνσταντίνου.
δ) Την απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων το Σάββατο 12-03-2016 από 18.00 στην οδό Καστοριάς από τη συμβολή της με την οδό Αργυροκάστρου-Βουλγαροκτόνου, έως τη συμβολή της με την οδό Χατζηκωνσταντίνου και στην οδό Ομήρου από τη διαστάυρωση της με την οδό Φον Κοζάνης, έως τη διασταύρωση της με την οδό Δημοκρατίας.
ε) Την αλλαγή κατευθυνσης στην οδό Ομήρου και τη μονοδρόμησή της με κατεύθυνση από την οδό Φον Κοζάνη προς την οδό Δημοκρατίας.
8) Η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών με την υποβοήθηση της Τροχαίας Κοζάνης και κατάλληλης σήμανσης.
9)Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, με ευθύνη και μέριμνα του ΟΑΠΝ και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ ́αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003 (ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
10)Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
11)Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

Ο Αντιδήμαρχος
Δεσποτίδης Κων/νος
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Δεσποτίδης Κων/νος

To Top