Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών Κοζάνης – Καρυδίτσας και Κοζάνης – Καισαρειάς

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει ότι λόγω έναρξης των εργασιών του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ» στη διασταύρωση των οδών Κοζάνης – Καρυδίτσας και Κοζάνης – Καισαρειάς, η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, για το χρονικό διάστημα από 21-6-2016 έως 5-7-2016, θα διεξάγεται ως εξής:

Για την κατεύθυνση Καισαρειά – Κοζάνη η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος του οικισμού Άνω Κώμης και θα συνεχίζεται μέσω του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου «Άνω Κώμης – Κοζάνης» που θα εξυπηρετεί και τον οικισμό του Κρόκου. Αντίστοιχα, για την κατεύθυνση Κοζάνη – Καισαρειά η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου «Κοζάνης – Άνω Κώμης» μέσω Κρόκου.

Για την κατεύθυνση Κοζάνη – Καρυδίτσα η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου «Κοζάνη – Λευκοπηγή – Αιανή» έως τον οικισμό Λευκόβρυσης και στη συνέχεια μέσω δημοτικής οδού έως την Καρυδίτσα. Αντίστοιχα, για την κατεύθυνση Καρυδίτσα – Κοζάνη η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω δημοτικής οδού έως τον οικισμό Λευκόβρυσης και στη συνέχεια μέσω του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου «Αιανή – Λευκοπηγή – Κοζάνη».

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν από την Ανάδοχο Εργοληπτική Εταιρία όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και θα τοποθετηθεί η σήμανση που προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές για την ασφάλεια των οχημάτων, τόσο στο τμήμα που γίνεται διακοπή κυκλοφορίας όσο και στο τμήμα από το οποίο θα γίνει εκτροπή της, προς αποφυγή ατυχήματος.

To Top