Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Αναγγελία Συνεδρίου

Η ΕΕΔΜ Νικόλαος Κασομούλης  υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη, τους φίλους της και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν με εισήγηση τους στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως δίοδος  για προσωπική και κοινωνική αλλαγή, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κοζάνη το διήμερο 18-19 Νοεμβρίου 2016.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως δίοδος  για προσωπική και κοινωνική αλλαγή

Η οικονομία της εκπαίδευσης θεωρεί την εκπαίδευση ως κλειδί της οικονομικής και της γενικότερης κοινωνικής ανάπτυξης μιας χώρας έχοντας στραμμένη την προσοχή της κυρίως στην τυπική εκπαίδευση στην εκπαίδευση δηλαδή των παιδιών και των νέων.

Τα τελευταία χρόνια οι ειδικοί έχουν συμπεριλάβει στις εκπαιδευτικές διεργασίες και την Εκπαίδευση Ενηλίκων προκειμένου να αποτελέσει αρωγό  στην οικονομικο-κοινωνική  και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας. Στην περίπτωση αυτή  γίνεται προσπάθεια να θεμελιωθεί η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επιστρατεύοντας πολλά και διάφορα επιχειρήματα τα οποία δικαιολογούν τις επενδύσεις που γίνονται στον χώρο της  μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι κυρίως ποιοτικά και δεν αποδίδουν με συγκεκριμένες μετρήσεις την αποτίμηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προσπάθειας. Απλά κάνουν λόγο για  απόκτηση γνώσεων και επαναπροσδιορισμό δεξιοτήτων, στάσεων, διαθέσεων που μπορούμε να διαπιστώσουμε μακροπρόθεσμα και με την χρήση ποσοτικών μεθόδων.

Οι επιπτώσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  μπορούν να μετρηθούν σε διάφορα επίπεδα:

  • – Βελτίωση των επαγγελματικών ευκαιριών
  • – Αύξηση του εισοδήματος τους
  • – Διεύρυνση προσόντων
  • – Ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας
  • – Γενικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας

Οι ειδικότεροι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:

  • –  Η παιδαγωγική διάσταση: Την τελευταία εικοσαετία του 20ου αι. έγινε συνείδηση σε όλους τους εμπλεκόμενους με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ότι η συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης σχετίζεται με την κοινωνία και ότι αυτή αντικατοπτρίζει.
  • –       Η κοινωνική- ιστορική διάσταση: Ένας επιπλέον προβληματισμός που αφορά  στην σχέση κοινωνίας και         Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι το αν και κατά πόσο η αλλαγή της κοινωνίας επιφέρει και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση οι ενήλικες.
  • –     Η ψυχολογική διάσταση: Η εκπαίδευση ενηλίκων  εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από  την       ποιότητα της συναναστροφής  µε τους άλλους, την ποιότητα της εξωτερίκευσης τού ατόμου και  αποτελεί  απεικόνιση έκφρασης  σκέψεων,  βιωµάτων και συναισθημάτων.
  •      –Η πολιτισμική διάσταση : η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως προϊόν πολιτισμού και κοινωνικών κατακτήσεων.

Καλούνται τα μέλη, οι φίλοι της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Κασομούλης  και οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τίτλο της εισήγησης τους και σύντομη περίληψη. Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να  συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Οργανωτική Επιτροπή

Αικατερίνη Βόντσα

Κώστας Παυλός

Αθανάσιος Πουπνάρας

Σοφία Παπαδοπούλου

Επιστημονική Επιτροπή

Φωτεινή Καγιόγλου

Δημήτρης Κασαπίδης

Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη

Θωμάς Αλεξιάδης

Κριτική Επιτροπή

Βασιλική Βόντσα
Ηλίας Κάτανας

Όλγα Κούρτογλου

Σταύρος Καλογιαννίδης

To Top