Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ για το Σχολικό έτος 2015-16

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις παρακάτω ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Κοζάνης κατά το Σχολικό έτος 2015-2016 :
1.Κομμωτικής τέχνης
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
5. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
7. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ(11ο χιλιόμ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ) έως 31/08/2015 και έως 18/ 09/2015 για τα τμήματα που δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων.Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη έχουν όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1999.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου , Πτυχίο ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)
β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .
γ) Δύο φωτογραφίες.
δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της , σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική κατάστασή του/της.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
3.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το ποσό του 70% του ανειδίκευτου εργάτη εκ του οποίου το ποσό των 11 euro είναι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα ,προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών.
4.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.
5.Αναβολή στράτευσης.
6.Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
7.Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00π.μ-13:00μ.μ.

(11ο χιλ. Κοζάνης – Λάρισας / τηλ. 24610—20041,20169,20281)

 

To Top