Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

«Λουκέτα» και πρόστιμα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με την οποία επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές-λουκέτα σε όλους όσοι δεν κόβουν αποδείξεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει:

  • Λουκέτο 48 ωρών για μη έκδοση 10 αποδείξεων ή αποδείξεων συνολικής 500 ευρώ: Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα  προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
  • Σε περίπτωση υποτροπής για πάνω από 3 αποδείξεις θα επιβάλλεται λουκέτο 96 ωρών: Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι ώρες.
  • Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός 2 ετών θα επιβάλλεται λουκέτο 10 ημερών: Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.
  • Σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελέγχου θα επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας 1 μήνα: Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν φορολογικό έλεγχο αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκα- τάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι ένα (1) μήνα.
  • «Σπάσιμο» σφραγίδας (παραβίαση αναστολής λειτουργίας) θα επιβάλλεται επιπλέον 10ήμερο «λουκέτο».

Σε επιχειρήσεις στις οποίες δεν μπορεί να μπει «λουκέτο» (π.χ. ξενοδοχεία, γηροκομεία, φροντιστήρια, ιατρεία κ.τ.λ.) θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 2.500 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων, σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο έως 5.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση νέας υποτροπής θα επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ χωρίς καμία έκπτωση.

 

ΠΗΓΗ:

To Top