Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Κοινωνία

Μαρία Μπιλιώνη: Νέος ακαδημαϊκός χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: οι αλλαγές για τους υποψηφίους 2019

Η νέα σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει. Οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών του 2019 ξεκίνησαν με όρεξη τις προσπάθειές τους για να πετύχει ο καθένας τον στόχο που ο ίδιος έχει ορίσει. Το συστηματικό διάβασμα καλά κρατεί…. ωστόσο όλο και νέα δεδομένα προκύπτουν στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μας, τα οποία οι υποψήφιοι και οι γονείς τους πρέπει να γνωρίζουν.

Ας δούμε με απλά λόγια ποιες είναι οι αλλαγές που επηρεάζουν τους υποψηφίους του 2019:

1) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ν.4559/2018):

-Ιδρύονται 8 τμήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 3 στο Πανεπιστήμιο Ιονίου άμεσα (δηλαδή θα συμπεριλαμβάνονται το μηχανογραφικό 2019), πράγμα που συνεπάγεται περισσότερες επιλογές πανεπιστημιακών τμημάτων για τους υποψηφίους.

-Ιδρύονται 2 νέα τμήματα 5ετούς φοίτησης στην Άρτα: το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, και το Τμήμα Γεωπονίας τα οποία εντάσσονται στο μηχανογραφικό του 2019!

-Ιδρύεται νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Γιάννενα και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει κάποιος ψυχολόγος, καθώς στο μηχανογραφικό 2019 θα υπάρχουν 5 τμήματα Ψυχολογίας κι όχι 4 που υπήρχαν μέχρι πέρσι.

-Μετονομάζεται το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε τμήμα Φιλοσοφίας και οι πτυχιούχοι του εντάσσονται στο ΠΕ02 Φιλολόγων.

-Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που εισήχθηκαν στο τμήμα το 2017-2018 (πέρσι) και 2018-2019 (φέτος) μπορούν να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών, ύστερα από δήλωση προτίμησής τους. Με άλλα λόγια, τους δίνεται το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου ή εάν θέλουν να ενταχθούν στο ΠΕ2 Φιλολόγων επιλέγοντας την αντίστοιχη κατεύθυνση σπουδών!

-Ιδρύεται νέο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Αργοστόλι.

-Τα νεοϊδρυθέντα Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αντιστοιχούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:

Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Ηπείρου -Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη Παιδική Ηλικία,

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

-Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων και όσων γράφτηκαν φέτος, μπορούν, αντί να λάβουν πτυχίο του ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης!

-Τα νεοϊδρυθέντα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου αντιστοιχούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως εξής:

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Ιόνιου Πανεπιστημίου

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

-Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, συμπεριλαμβανομένων και όσων γράφτηκαν φέτος, μπορούν, αντί να λάβουν πτυχίο του ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον θεωρητικά μαθήματα και να λάβουν πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου!

2) Εισαγωγή σε Μουσικά Τμήματα εκτός πανελλαδικών: Η αλλαγή αφορά στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (άρθρο 19 Ν.4559/2018). Οι εισακτέοι θα ορίζονται με διαδικασίες εκτός πανελλαδικών και συγκεκριμένα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα. Για την τελική βαθμολογία του υποψηφίου συνυπολογίζονται ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που έλαβε ο υποψήφιος στο μάθημα “Ελληνική Γλώσσα”.

3) Εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται από φέτος μέσω πανελλαδικών εξετάσεων (Π.Δ. 75/7.8.2018 και Π.Δ. 76/7.8.2018). Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες σχολές θα γίνεται από το 1ο, 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.

4) Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στον Πύργο λειτουργεί έως στις 31.10.2018. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές εντάσσονται σε άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, δηλ. είτε στο Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων στον Πύργο είτε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής στη Ναύπακτο.

5) Πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ, που ισοδυναμούν με master. Ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων απονέμει η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε 50 Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ενημερωθείτε για τη λίστα των σχετικών πτυχίων στο http://www.minedu.gov.gr/news/37151-19-09-18-me-ypografi-gavroglou-ta-integrated-masters-tis-pentaetoys-foitisis-ton-aei-2

Η ενημέρωση είναι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει ο κάθε υποψήφιος τη σωστή απόφαση σπουδών. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση… τὰ πάντα ῥεῖ.

της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net

To Top