Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Με χαρά και απλότητα έγιναν οι ιερές πανηγύρεις για τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στα ι. Εξωκλήσια της Αρχιερατικής Περιφέρειας Βελβεντού (Α.Π.Β.).

Με χαρά και απλότητα (και τη συμμετοχή πολλών πιστών) τελέστηκαν οι ιερές πανηγύρεις για τη Μεταμόρφωση του Χριστού, (με Εσπερινό και Αρτοκλασία, 5 Αυγ., Όρθρο και Θεία Λειτουργία, 6-8-2017) στα ι. Εξωκλήσια της Αρχιερατικής Περιφέρειας Βελβεντού (Α.Π.Β.) της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης.

Τα πανηγυρίζοντα Εξωκλήσια, μέσα στο καλοκαιρινό τοπίο και στο πολύ κτιστό φως, άστραφταν (προς πάσα κατεύθυνση και προς όλους τους ‘’χώρους’’) το δικό τους ανέσπερον φως – το ιλαρόν φως του αρχαίου Ύμνου και το μεταμορφωτικό (για το ανθρώπινο πρόσωπο και γένος) φως, από το μεταμορφωθέν – υπέρ τον ήλιον λαμπρό πρόσωπο – και τα απαστράπτοντα ιμάτια του Χριστού, στο όρος Θαβώρ.

‘’Αστράφτηθι κάτωθεν, φως ουρανού υπέρ ήλιον, και γη ακουτίσθητι, ρήματα ζώντος Θεού, την Υιότητα, τω μεταμορφουμένω, Πατήρ μαρτυρήσει γαρ, επί του όρους Θαβώρ’’. (Κανών Προεόρτιος, 5ης Αυγούστου, Ωδή α’.).

Είναι τα Εξωκλήσια της Μεταμόρφωσης του Χριστού παντού και εδώ. Τα απαριθμώ: Βελβεντού, Πλατανορέματος, Μεσιανής και Παλαιογρατσάνου.

Είναι και το ιερό προσκυνητάρι της Μεταμόρφωσης στο Καταφύγι, όπου γίνεται η υποδοχή του αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω (σημ. του ιερού λειψάνου του) στις 6 Αυγ. (από το οποίο ξεπροβοδείται ο Άγιος στις 15 Αυγ.) σύμφωνα με παλαιά παράδοση των Καταφυγιωτών. Και η παράδοση αυτή συνεχίζεται. Στις 6-8-2017 το Καταφύγι υποδέχτηκε το ιερό λείψανο του Αγίου Διονυσίου.

‘’Σήμερον ο Χριστός, εν όρει Θαβωρίω, την του Αδάμ αμείψας, αμαυρωθείσαν φύσιν, λαμπρύνας εθεούργησεν’’. (Στιχηρό Προσόμοιο Μικρού Εσπερινού 6ης Αυγ.)

Η λαμπρυνθείσα και θεουργηθείσα, από το Χριστό στο όρος Θαβώρ, αδαμιαία φύση, είναι πλέον γεγονός (γεγονός από το οποίο δεν εξαιρείται κανένας – καμιά φορά το ξεχνάμε αυτό) για να χαρούμε και να ανυψωθούμε, που όμως μας καθιστά υπεύθυνους των έργων και των λόγων μας.

Επισκέφτηκα (7-8-2017) το Εξωκλήσι ‘’Σωτήρος’’ της γενέτειράς μου – μεσημεριανός ήλιος καυτός, μόνος ο μονότονος ήχος των τζιτζικιών, κάτω ο κάμπος του Βελβεντού και στο βάθος η μεγάλη Γέφυρα Αλιάκμονα-Σερβίων, που ενώνει τις δύο όχθες. Οι γέφυρες είναι σπουδαία επιτεύγματα της τεχνικής και εξόχως συμβολικές εικόνες. Το ξωκλήσι τόπος αναφοράς αναρίθμητων γενεών του Βελβεντού και κει μέσα απ’ όλα αυτά πρόβαλαν οι μορφές των παλαιών παπάδων του Βελβεντού, του παπα-Γιώργη Κακούλη, του παπα-Νικόλαου Τράντα με τους οποίους (έφηβος-ψάλτης εγώ, στη δεκαετία του ’60 και στις αρχές του ’70) κάναμε μαζί σ’ αυτό δεκάδες λειτουργίες. Μνήμες βαθιές και ανεξίτηλες. Και τώρα μόνος στον μικρό αυτόν λόφο της Μεταμόρφωσης Βελβεντού, υπό τον ήχο-ισοκράτημα των τζιτζικιών έψαλα το απολυτίκιο: ‘’Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις Μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο, λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φως σου το αΐδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι’’ και έκανα ένα Τρισάγιο στη μνήμη τους.

Καθώς, βράδυ τώρα, τελειώνω το άρθρο μου στο Γραφείο του Ναού, ζητώ από τον λαϊκό ποιητή Γιάννη Παπαγόρα μερικούς στίχους του με θέμα τη Μεταμόρφωση. Το πρωί, μου έδωσε αυτούς που ακολουθούν.

Μεταμόρφωση (‘’…Αυτού ακούετε…’’. Ματθ. ιζ’,5).
Φως Χριστού το ιλαρόν.
Φως ο Χριστός, φως η ζωή.
Φως η καρδιά – και η ψυχή φως.
Φως ιλαρόν αγίας δόξης.
Φως Χριστού φαίνει πάσι.
Φως λευκό, φως ως ιμάτιον.
Φως ηλίου φαεινότερον.
Φως εσπερινόν, φως ανέσπερον.
Αδελφοί, (…Αυτού ακούετε).
Μια ποίμνη, είς ποιμήν.
Δόξα σοι το δείξαντι το φως. (Ι. Παπαγόρας).

Αναρτώ μερικές (όσες που έβγαλα και μπόρεσα αναζητώντας να βρω – ευχαριστώ τους αποστολείς των) φωτογραφίες από τα Εξωκλήσια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Α.Π.Β.

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας
παπαδάσκαλος
8-8-2017
Τριανταφύλλου νεομάρτυρος
εκ Ζαγοράς Μαγνησίας

To Top