Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Μελέτη της ΔΕΥΑΚ για την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων

Στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” εντάχθηκε η μελέτη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης που έχει τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Masterplan”.

 

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων, καθώς και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Κοζάνης.

Η μελέτη έχει ως στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, καθώς και την οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη αυτής της ζήτησης, η οποία θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης προεκτιμήθηκε στα 58.829,40 ευρώ και εντάχθηκε στο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού».

 

 

                                                                                    Από την ΔΕΥΑΚ

 

 

 

To Top