Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Μερικές απαραίτητες διευκρινήσεις για τον Κανονισμό Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων

Το τελευταίο διάστημα πολλά έχουν ειπωθεί για την ψήφιση του Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων.

Σημειώνω ότι οι κανονισμοί είναι  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες θέτουν διαδικασίες, κανόνες και περιορισμούς, που έχουν εφαρμογή στα όρια ενός Δήμου και πρέπει να είναι πρώτα από όλα σύννομες.

Το καλοκαίρι του 2020 με το άνοιγμα των Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Δήμος έπρεπε να αντιμετωπίσει άμεσα μια πρόκληση. Τα καταστήματα μπορούσαν να λειτουργήσουν μόνο σε εξωτερικούς χώρους, ή αλλιώς να παραμείνουν κλειστά. Με νομοθετικό εργαλείο το Ν. 4688/20- άρθρο 65 που έδινε τη δυνατότητα για πρόσθετες παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ( δηλαδή τοπικών κανονιστικών αποφάσεων) και με  άμεσες ενέργειες προχωρήσαμε σε προσδιορισμό χώρων. Συνέπεια της παραπάνω απόφασης ήταν να λειτουργήσαν όλα τα καταστήματα. Οι χώροι που παραχωρήθηκαν στο παραπάνω πνεύμα δεν αποτελούσαν εμπόδιο για την κίνηση των πεζών, των αμαξιδίων, των ατόμων με αναπηρία,  ενώ δεν διατυπώθηκε κανένα απολύτως παράπονο. Σχετική ενημέρωση έγινε και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση το καλοκαίρι του 2020. Τις επόμενες χρονιές με παρόμοιο νομοθετικό καθεστώς, με παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίσθηκαν όλα τα παραπάνω.

Τον Αύγουστο του 2022, βλέποντας ότι η περίοδος αυτή της μη κανονικότητας βαίνει προς το τέλος, διαπιστώσαμε την ανάγκη επικαιροποίησης του κανονισμού διαχείρισης ΚΧ.  Έτσι ξεκίνησαν, αρχικά μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, διεργασίες για να εντοπισθούν τα σημεία του υφιστάμενου κανονισμού που έπρεπε να αλλαχθούν είτε γιατί ήταν ανεπίκαιρα, είτε γιατί η εφαρμογή τους χώλαινε, αλλά και γιατί οι συνθήκες, ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, είχαν μεταβληθεί.

Έχοντας σαν βασικό κορμό τον υφιστάμενο κανονισμό διαχείρισης χώρου (ΑΔΣ 141/2016, 676/2016, 275/2019), προτάθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές οι οποίες και αναφέρθηκαν αναλυτικά στην συνεδρίαση του ΔΣ της   20ης Φεβρουαρίου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν:

Α. την διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών, τροποποίηση η οποία ήταν απαραίτητη για την καλή λειτουργία του Δήμου

Β.  τη μείωση των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους πεζοδρόμους, ώστε να διασφαλίζεται ικανό πλάτος (3,5 m) για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης αλλά και των πεζών κτλ.

Γ.  την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Ειρήνης σε πλάτος 0,70μ. Το παραπάνω εφαρμόσθηκε κατά τα δυο προηγούμενα έτη, χωρίς να δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα στην κίνηση.

Δ.  την άρση των περιορισμών για την έκθεση εμπορευμάτων σε όλες τις οδούς της πόλης για πλάτος μέχρι 0,70μ και ελεύθερη ζώνη κυκλοφορίας 1,50μ. Αφορά κάποιες κεντρικές οδούς, (όπως Τράντα, Βενιζέλου, Ερμού, κ.α.) με μεγάλα πλάτη πεζοδρομίων, όπου δεν επιτρεπόταν η τοποθέτηση εμπορευμάτων έξω από τα καταστήματα. 

Ε. Τον επιπλέον προσδιορισμό χώρου, μικρότερου των 100 τ.μ., στο β/α άκρο της Πλατεία Νίκης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το παραπάνω μέτρο δοκιμάστηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αφενός δίνοντας διέξοδο σε καταστήματα, που δεν είχαν ικανοποιητικούς εξωτερικούς χώρους, αφετέρου δίνοντας ζωή και κίνηση, χρώμα σε ένα χώρο που δεν περιορίζει καθόλου, την κίνηση και τη λειτουργία της πλατείας.

Αλλά και άλλες, ελάσσονος σημασίας τροποποιήσεις, όπως την υιοθέτηση χώρων – νησίδων πρασίνου, την αναφορά στις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες αναμένεται να δημιουργηθούν με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλο αριθμό.

Το σχέδιο του κανονισμού βγήκε σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου από 3 έως 13 Φεβρουαρίου, χωρίς καμιά απολύτως παρατήρηση, από οποιαδήποτε πλευρά. Στις 16 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προτάθηκε από τον Δήμαρχο, η επέκταση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις σχετικές παρκίδες που αποτελούσας σημεία ανεξέλεγκτης στάθμευσης, προκειμένου να εξυπηρετείται όλη η αγορά.   

Ο Κανονισμός Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, που ήρθε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, και συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας του, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των χώρων από τις υπηρεσίες με έναν ξεκάθαρο τρόπο,  και υπηρετεί πρώτα από όλα τον πολίτη και τις ανάγκες του για ελεύθερο χώρο και αναψυχή.

Καλές αποκριές.

 

Παφύλης Δημήτριος,

Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας

 

 

 

 

To Top