Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Μεταγραφές ΑΕΙ/ΤΕΙ πολυτέκνων

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Πτολεμαΐδας ανακοινώνει στα μέλη του την εγκύκλιο αρ. 2/2014 που έστειλε η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 53 για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οι φοιτητές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και πέτυχαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστήμιου που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους:
Α) πολύτεκνοι
Β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών
Γ) Επιτυχόντες με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου
Δ) Ορφανοί από ένα ή και δυο γονείς τέκνα άγαμης μητέρας, τυφλοί ή κωφάλαλοι , νεφροπαθείς άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Υποδοχής. Η διαδικασία καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. εντός των δέκα (10) ημερών από την προέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
Η εφαρμογή αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του έτους 2013-2014. Η ισχύς αρχίζει της 5 Μαΐου 2014 .
Το Υπουργείο ανακοίνωσε τα παρακάτω:
Α) Δεν αλλάζει τίποτα στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη μεταφορά θέσης για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 33.
Β) Εισοδηματικά κριτήρια δεν τίθενται

Η παραπάνω ρύθμιση χαροποίησε εν τινι μετρώ, τους πολυτέκνους όμως η ΑΣΠΕ επιδιώκει να ρυθμίσει το όλο θέμα ώστε να αρθούν οι αδικίες των τριών τελευταίων Ακαδημαϊκών ετών ( 2010-2011 , 2011-2012 ,2012-2013 ) που τα παιδιά των πολύτεκνων φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις , τη στιγμή κατά την όποια οι γονείς των παιδιών αυτών αδυνατούν παντελώς να ανταπεξέλθουν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση, ενώ αλλά παιδιά πολύτεκνων οικογενειών απλώς έχουν εγγραφεί στις Σχόλες ή Τμήματα αυτών και δεν μπορούν να φοιτήσουν, λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονέων τους και να επιτραπεί η μεταγραφή τους.
Για να καταστούν οι μετεγγραφές πραγματικά ελεύθερες και αυτόματες για τους πολυτέκνους και χωρίς καθυστερήσεις, η ΑΣΠΕ έγκαιρα έστειλε επιστολή στον Υπουργό με τις προτάσεις της, οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Β ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Στον κανονισμό 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπεται η ίδρυση «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» για τη διανομή τροφίμων και υλικών πρώτης ανάγκης ( π.χ. ένδυση, υπόδηση, είδη καθαριότητας και υγιεινής) στους άπορους της Ε.Ε. με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας.
Κάθε κράτος καλείται να θεσπίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα που να καλύπτει την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και να καταθέσει στην Ε.Ε προς έγκριση.
Έχει ήδη αρχίσει η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας .
Η ΑΣΠΕ δραστηριοποιείται ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό οι πολύτεκνες οικογένειες , με όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις . Ωστόσο το όλο θέμα που αφορά τα προϊόντα της Ε.Ε βρίσκεται εν αναμονή ολοκληρώσεως και εγκρίσεως.
Όπως αντιλαμβάνεσθε με τους ρυθμούς που λειτούργει το κράτος το τρέχον έτος είναι αμφίβολο εάν χορηγηθούν προϊόντα .

To Top