Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ο Δήμος Κοζάνης για τα 251 ζώα που φιλοξενούνται από φιλοζωικά σωματεία

Ο Δήμος Κοζάνης θα συνδράμει, όποτε του ζητηθεί, στη διαχείριση των 251 ζώων

Μετά τους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΕ Κοζάνης στους δύο χώρους φιλοξενίας των φιλοζωικών σωματείων ‘Στοργή’ και Άγγίζωο’ και τα διοικητικά πρόστιμα που υπεβλήθησαν για μη τήρηση όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το νόμο περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο Δήμος Κοζάνης παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνδράμει, όποτε του ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές στη διαχείριση των 251 ζώων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με βάση όσα ορίζει ο νόμος, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνον από ίδιους πόρους του Δήμου και όχι από επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2010.

Για τη διάδοση στρεβλών πληροφοριών επ’ αυτού ο Δήμος Κοζάνης επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος.

To Top