Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΟΑΕΔ: 1.000 € επίδομα στους ανέργους από το Πεντελικόν και τον Κωνσταντακάτο

Την οικονομική ενίσχυση με το εφάπαξ ποσό των 1.000 ευρώ για καθένα από τους εργαζόμενους της εταιρίας «Αφοί Κωνσταντακάτου» αλλά και του ξενοδοχείου «Πεντελικόν», αποφάσισαν να παρέχουν τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι το ποσό αυτό θα χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ και θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός για τέτοιες περιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι η δαπάνη θα ανέλθει στα 150.000 ευρώ για τους εργαζόμενους της εταιρίας «Αφοί Κωνσταντακάτου» και στα 50.000 ευρώ για τους εργαζόμενους του «Πεντελικόν». Τα σωματεία και των δύο αυτών επιχειρήσεων έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα οικονομικής ενίσχυσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ήδη από τις 25 Ιουνίου, το οποίο έγινε αποδεκτό.

Δικαίωμα λήψης της εν λόγω οικονομικής βοήθειας έχουν όλοι οι άνεργοι που προήλθαν από τις παραπάνω επιχειρήσεις, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί επίδομα ανεργίας, όπως επίσης και όλοι οι μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών, εάν, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (10 Ιουλίου) έχουν ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης.

Η καταβολή θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των εργαζομένων, και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρία και η τυχόν άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.
γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (IBAN).
2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, που εκ παραδρομής δεν έχουν περιληφθεί στον σχετικό κατάλογο, δικαιούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

Πηγή

To Top