Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις σχολές μαθητείας Καστοριάς του ΟΑΕΔ

Συνεχίζονται οι εγγραφές από 25/08/14.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των σχολών μαθητείας Καστοριάς του ΟΑΕΔ υπενθιμίζεται προς τους υποψήφιους μαθητές ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσουν ΕΠΑΣ Μαθητείας και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

1.ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ είναι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική άσκηση του σε χώρους εργασίας. Η φοίτηση είναι διετής.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:

1.Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
2.Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
3.Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:
είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων
έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ
είναι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ΄ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων
είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1991-1998

2. ΣΕΚ του ΟΑΕΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχει υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η φοίτηση είναι τριέτης.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:

1.Τεχνίτης Κοπτικής Ραπτικής
2.Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης)
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1994-1999 (ηλικίας 15 έως 20 ετών)

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των ανωτέρω σχολών είναι:

α)Τίτλος Σπουδών (πρωτότυπος ή φωτοτυπία), ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή άλλος Σχολικός Τίτλος οπωσδήποτε με βαθμό.
β)Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας και φωτοαντίγραφο ταυτότητας
Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καστοριάς ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την γραμματεία), από 04/7/2014 έως 18/07/2014.

Για τα τμήματα που δεν θα συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψήφιων μαθητών, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και το διάστημα από 25-8-14 μέχρι τη συμπλήρωσή τους και όχι πέραν της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΠΑ.Σ Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς 1ος όροφος Καραολή 10, και στα τηλέφωνα: 24670-84394,81972,81208 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

To Top