Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Παραλαβή πιστοποιητικών Τ.Π.Ε.

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης στη Χρήση και Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία στις εξετάσεις περιόδου 2011 έως 2013 βρίσκονται στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, Διοικητήριο 4ος όροφος, Γραφείο 30 και μπορούν να παραλαμβάνονται από 08:30 έως 14:30, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή εντός τριμήνου, από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Μπορούν επίσης να παραλαμβάνονται από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ως ορίζει ο νόμος.

Από την Δ/νση
Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

To Top