Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Παράταση εξυπηρέτησης από τα ΚΠΑ2 για σειρά επιδομάτων

Για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήδη από την 4η Ιανουαρίου 2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Με στόχο την ομαλοποίηση του συστήματος, παρατείνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του Οργανισμού μας, μέχρι την 30η Ιουνίου 2016, για τα εξής επιδόματα:

 Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων

Επίδομα Αποφυλακισμένων

Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας

Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας

 

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά  μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.

 

To Top