Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Η παρουσία της ΓΓΙΦ στο συνέδριο του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε με εισήγησή της στο συνέδριο του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών με τίτλο «Γυναίκες και πολιτική – Αγώνας μετ’ εμποδίων. Αποτίμηση – Προκλήσεις –Προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στις 28/3/2017 στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Αφορμή του συνεδρίου υπήρξε η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών (8 Μαρτίου), η συμπλήρωση 60 χρόνων από την πρώτη συμμετοχή των Ελληνίδων στις βουλευτικές εκλογές (19.02.1956) και η συμπλήρωση 60 χρόνων από την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης (25.03.1957), η οποία με το άρθρο 119 επιτάσσει ισότητα αμοιβών ανδρών – γυναικών.

Η Γενική Γραμματέας, αρχικά αναφέρθηκε στις έμφυλες ανισότητες και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα της ζωής των γυναικών και της δημοκρατίας μας. Στη συνέχεια, έκανε λόγο για τις θέσεις της ΓΓΙΦ και το έργο της στην πορεία εξυγίανσης των άνισων σχέσεων φύλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεκδίκηση της ποσόστωσης του 50% – 50% για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ενώ δήλωσε ότι «Όραμά μας είναι να εκπροσωπηθούν οι δομές εξουσίας με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των γυναικών, ώστε, μέσα από θέσεις ευθύνης, να καταφέρουν να αναδειχθούν σε σημαντικοί αρωγοί της κοινωνικής μας ευημερίας».

Επίσης, η Γενική Γραμματέας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία επηρεάζει σημαντικά την πορεία κατάκτησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και τόνισε ότι «Αναγνωρίζουμε την ανάγκη μετασχηματισμού της Ευρώπης της επισφάλειας, της συνεχιζόμενης ανεργίας και των φόβων σε μια Ευρώπη που έχει μέλλον, μια Ευρώπη ως κοινό συντελεστή προόδου, αλληλεγγύης και ανάκαμψης. Η αναμέτρησή μας βρίσκεται στην ανάγκη να προσπεράσουμε τις διαφορές μας και, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να απαλλαχθούμε από τις από έμφυλες διακρίσεις, καθιστώντας την Ευρώπη περισσότερο δυναμική, αλληλέγγυα και αποτελεσματική».

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 28/3/2017 Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

To Top