Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Απάντηση για πρόστιμο ΔΕΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

            Με αφορμή δημοσιεύματα και δηλώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την επιβολή του τελευταίου προστίμου στην ΔΕΗ, ύψους 22.800 €, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

  1. Ο χρόνος επιβολής και το ύψος του προστίμου δεν σχετίζεται με τις ευθύνες της ΔΕΗ για την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 11-10-2018 από τον Σύλλογο «Για την καταπολέμηση της ανεργίας και για την ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου Κοζάνης» και αφορούσε την μη εγκατάσταση συστήματος διαβροχής στο νέο ταινιόδρομο της ΔΕΗ Α.Ε.

Η παράβαση διαπιστώθηκε, με την από 26-11-2018 έκθεση αυτοψίας, καθότι η εγκατάσταση του συστήματος διαβροχής στον νέο ταινιόδρομο ήταν υποχρέωση της ΔΕΗ και προέκυπτε από την εγκριθείσα μελέτη και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το ΥΠΕΝ.

Μετά την υπ’ αρίθμ. οικ.4086/62/11-1-2019 εισήγηση της υπηρεσίας, η απόφαση επιβολής του προστίμου αναπέμφθηκε από τον κ.Περιφερειάρχη προκειμένου να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία από τη ΔΕΗ,  όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, για να διαμορφωθεί πιθανόν εκ νέου το ύψος του προστίμου. Η ΔΕΗ κατέθεσε τα πρόσθετα στοιχεία (Α.Π. 36573/553/1-3-2019) στις 1/3/2019, τα οποία δεν αναιρούσαν την διαπιστωθείσα παράβαση και τελικά η απόφαση επιβολής του προστίμου υπεγράφη από τον κ.Περιφερειάρχη στις 4-3-2019. Η απόφαση αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ : Ω2ΖΑ7ΛΨ-Ω3Θ) στις 4-3-2019 και ήταν και είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε θέματα περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και απαιτούν μια σειρά διοικητικών ενεργειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.     

  1. Όσον αφορά την ανακοίνωση του Συλλόγου περί καθυστέρησης 14 μηνών ολοκλήρωσης του ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε κατέθεσε ο εν λόγω Σύλλογος καταγγελία τον Ιανουάριο του 2018.

Υπήρξε αίτηση του κ.Κων/νου Πουτακίδη, ως Προέδρου του «Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής» στις 15-1-2018 με θέμα : «Αποθέτης Α5 του Νοτίου Πεδίου ΔΕΗ», η οποία απαντήθηκε με το υπ’ αρίθμ. 8086/100/29-1-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας, το οποίο πιθανόν να λησμόνησαν οι συντάκτες της ανακοίνωσης.

Η αναφορά για τον μη έλεγχο της έναρξης λειτουργίας του ταινιόδρομου δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι τακτικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι έργων και δραστηριοτήτων προγραμματίζονται από το ΥΠΕΝ και πραγματοποιούνται είτε από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, είτε από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού  Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε από την Δ/νσή μας.

‘Όπως είναι διαπιστωμένο, διαχρονικά, η μόνη υπηρεσία που διενεργεί ελέγχους και επιβάλλει κυρώσεις, παρά την ελλιπή στελέχωσή της, είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος  και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.

  1. Όσον αφορά τις δηλώσεις του κ.Κων/νου Πουτακίδη ότι η Περιφερειακή Αρχή ήταν απούσα από την εκδίκαση της υπόθεσης για το εξασθενές χρώμιο, καλό είναι να του υπενθυμίσουμε ότι όλα τα στοιχεία για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς δόθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και επιπλέον η Περιφέρεια συγχρηματοδότησε τόσο την μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όσο και την μελέτη του ΙΓΜΕ-ΤΕΙ που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
  2. Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση έγγραφα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.

 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

  • ΜΜΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

To Top