Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόγραμμα λουτροθεραπείας για ηλικιωμένους

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εφαρμόζει το πρόγραμμα: «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ» έτους 2014.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Λουτρα

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Η διάρκεια διαμονής κάθε δικαιούχου του προγράμματος θα είναι μέχρι και επτά (7) διανυκτερεύσεις. Η εξασφάλιση διατροφής στους δικαιούχους θα γίνεται με μέριμνα του Ξενοδοχείου και θα περιλαμβάνει απαραίτητα πρωινό, γεύμα και δείπνο.
Η συμμετοχή των φιλοξενουμένων στις λουτροπόλεις ανέρχεται στο ποσό των 8,00€ ημερησίως.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
1. Ηλικιωμένα άτομα 60 ετών και άνω και ενήλικα άτομα με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
2. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων
3. Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για εγγραφές στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες και ΚΑΠΗ των Δήμων της περιοχής τους .

Υποσημείωση: κατά την αξιολόγηση θα επιλέγονται οι οικονομικά αδύνατοι, όσοι είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ. Και δεν έχουν λάβει μέρος τη χρονική περίοδο λειτουργίας του προγράμματος σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα :
– Αίτηση
– Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους ( όσοι δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση θα συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 )
– φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
– φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ
– φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
– Βεβαίωση θεράποντος ιατρού (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατάσταση υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας
Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς, αρμόδιος υπάλληλος κα. Όλγα Αγαπητού, τηλ. 2467350221 & 24673 50258.

To Top