Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει πως το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου ως:
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης».
Οι Εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα/ Γνωστικό Αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
Στη συγκεκριμένη Προκήρυξη οφείλουν να λάβουν μέρος και όσοι εκπαιδευτές ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες που είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 602/19/3926/24.12.2012 Προκήρυξη.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι από 17/07/2014 έως και 01/08/2014 και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).
Η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ μέχρι τις 08/08/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές η πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr
Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

To Top