Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προσωρινοί πίνακες Λαϊκής Αριστοτέλους (11-Απρ & 17 Απρ. 2020) 

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20

            δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

            ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20

            στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20

            η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τη λαϊκή αγορά επί της οδού Αριστοτέλους Κοζάνης τους προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων, για τις 11-4-2020 (Σάββατο Λαζάρου) και για τις 17/4/2020 (Μεγ. Παρασκευή).

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης είναι  εκθέτες μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάση του (στ’) σχετικού, οι οποίοι και καταγράφονται στο (α) σχετικό πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στα γ, δ, ε σχετικά. Επιπλέον σύμφωνα με το (η΄) σχετικό, διευκρινίζεται ότι η εμπορία ανθών- φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι επιτρεπόμενη.

Επισημαίνουμε ότι για την κατανομή των εκθετών λήφθηκε υπόψη η εποχιακή ζήτηση των προσφερόμενων αγαθών. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες για προμήθεια ελιών, ψαριών, οσπρίων εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες στις 11/4 ενώ αντίθετα για τις 17/4 θα είναι σαφώς μειωμένες. Αντίθετα αυξημένη ζήτηση υπολογίζουμε ότι θα υπάρχει για είδη όπως κρασί, τυροκομικά, ζαχαρώδη στις 17/4. Για την επάρκεια των αγαθών, την εξυπηρέτηση του κοινού και την αποδοτικότερη παρουσία του συνόλου εκθετών, σας γνωρίζουμε τους προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων. Λήφθηκε επίσης μέριμνα να μην συμπίπτουν (επειδή στις 17/4 λειτουργούν επιπλέον οι λαϊκές Αιανής και Αγίου Δημητρίου), δραστηριοποιούμενοι σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές.

Υπογραμμίζουμε ότι στη Λαϊκή επί της οδού Αριστοτέλους δραστηριοποιούνται 80 έμποροι διατροφικών, οικιακών, ειδών καθαρισμού και  χαρτικών, εκ των οποίων το 50% (δηλαδή 40) θα εργασθούν στις 11/4/2020 και οι υπόλοιποι στις 17/4/2020. Ομοίως και για τους παραγωγούς (68+67).    

Επί των προσωρινών πινάκων αυτών, μπορείτε να υποβάλλετε γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση ή προτίμηση για τη συμμετοχή σας ή ακόμα και για την απουσία σας λόγω προσωπικών λόγων, στις 11/4 ή στις 17/4. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση doled@kozanh.gr, έως την Πέμπτη 2 Απριλίου. Παρακαλούμε για τη αναγραφή όλων των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, είδος άδειας, διατιθέμενα προϊόντα, τεκμηρίωση ).

Τα αιτήματα θα εξετασθούν από την Υπηρεσία και θα ικανοποιηθούν αναλόγως των δυνατοτήτων. Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν αρμοδίως.

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΣΑΒΒΑΤΟ 11-4

(προσωρινός)

 

1ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
3ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
4ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ
1ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΕ Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠ-ΟΣΠΡΙΑ
6ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ-ΕΛΙΕΣ
7ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΔ-ΕΛΙΕΣ
8ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ
10ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ.Δ-ΕΛΙΕΣ
11ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
12ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣΠ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
16ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17ΜΑΛΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
19ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
20ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
21ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
23ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
24ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
25ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
27ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
30ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
31ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
32ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
24ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑΠ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
36ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
37ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
40ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
41ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣΠ-ΨΑΡΙΑ
42ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
43ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
44ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΨΑΡΙΑ
45ΑΠΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΨΑΡΙΑ
46ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΨΑΡΙΑ
47ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
48ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
49ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
50ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
52ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
47ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΕΔ- ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
54ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
55ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ
56ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
57ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
54ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
63ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
64ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
66ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
67ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
68ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
69ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΠ-ΜΕΛΙ
71ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
72ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
74ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΑΥΓΑ
75ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
77ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
78ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
79ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ
81ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
72ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
82ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΕΛΙΕΣ
83ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
84ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΠ-ΟΣΠΡΙΑ
85ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
86ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
87ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
88ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ
89ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠ-ΑΥΓΑ
87ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
90ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
92ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣΕΔ-ΕΛΙΕΣ
93ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
94ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤΠ-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
96ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΔ-ΕΛΙΕΣ
97ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ-ΦΡΟΥΤΑ
98ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
99ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
100ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΨΑΡΙΑ
101ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΨΑΡΙΑ
102ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣΕΔ-ΨΑΡΙΑ
103ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΨΑΡΙΑ
104ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
106ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
106ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ
107ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣΠ
108ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-4

(προσωρινός)

 

α/αΕκθέτηςιδιότητα
2ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΠ-ΜΕΛΙ
5ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣΠ-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
6ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑΠ-ΧΥΜ.
9ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
13ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚΠ-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
15ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
15ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
22ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
18ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
21ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
22ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΚΡΑΣΙ
23ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗΠ
26ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
27ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
30ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠ -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
31ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΠ -ΜΕΛΙ
32ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
36ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
37ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
38ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ
40ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
41ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΚΡΑΣΙ
38ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
42ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑΠ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
43ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
44ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΨΑΡΙΑ
45ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡ. ΦΡΟΥΤΑ 4μΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
51ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
46ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑΠ-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
48ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΠ-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
49ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ
50ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
58ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
51ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
52ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
60ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
55ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
62ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
56ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
57ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
58ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
60ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
62ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
63ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
64ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
66ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
67ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
68ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
69ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
71ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
74ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
75ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
77ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
78ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ
79ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
81ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
82ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΔ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
83ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
84ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑΠ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
85ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
86ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΠ-ΜΕΛΙ
88ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
89ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
90ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
92ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
93ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
94ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
95ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
96ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
95ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΠ-ΑΝΘΗ
97ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
98ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
99ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ
100ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
101ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
102ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗΠ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
105ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
103ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣΠ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
104ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
105ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
107ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 

 (Όπου ΕΔ Έμπορος Διατροφικών, Π: Παραγωγός)

Η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή και όχι το Μεγάλο Σάββατο.

Οι έμποροι και παραγωγοί αλιευμάτων (ψάρια) θα τοποθετηθούν -μόνο για το Σάββατο 11 Απριλίου, αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Λαϊκής (χώρος μπάσκετ/ βιομηχανικών προϊόντων), όπου υπάρχει χώρος κατάλληλος και επαρκής.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

                                                       

 

 

Ο Αντιδήμαρχος
 Κώστας Κυριακίδης

 

 

To Top