Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προσωρινοί Πίνακες συμμετεχόντων Λαϊκών Αγορών (για το χρονικό διάστημα 5 Μαΐου – 15 Μαΐου

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20

            δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

            ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20

            στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20

            η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης

θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α

ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης τους προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων, για το χρονικό διάστημα από 5-5 και έως 15-5-20.

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης είναι  εκθέτες μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάση του (στ’) σχετικού και επιπλέον οι παραγωγοί εκτός Περιφέρειας που κατ’ εφαρμογή του ι’ σχετικού έχουν αιτηθεί τη μεταφορά τους, οι οποίοι και περιλαμβάνονται στο (α) σχετικό, πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στα γ, δ, ε σχετικά. Επιπλέον σύμφωνα με το (ι΄) σχετικό, διευκρινίζεται ότι η εμπορία ανθών- φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι επιτρεπόμενη.

Τονίζουμε τα μέγιστα μήκη εκθετηρίων πάγκων που μπορούν να αναπτύσσουν οι εκθέτες είναι 3μ για τους παραγωγούς και 6μ για τους επαγγελματίες πωλητές.

Στη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, οι δραστηριοποιούμενοι καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες στεγασμένες θέσεις.

Σε όλες τις λαϊκές αγορές υπάρχει οι θέσεις έχουν διαγραμμισθεί και η τοποθέτηση των πάγκων γίνεται εντός των προσημασμένων θέσεων.

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοποιούμενων λαϊκών αγορών, σας κοινοποιούμε τους παρακάτω οριστικούς πίνακες. 

 

Α. Λαϊκή Αγορά επί της οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)

 

Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 17 έμποροι, καθώς και 8 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

Στις 5-Μαίου:

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
4ΧΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
5ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΕΔ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
6ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
7ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
8ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
9ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
11ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
12ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ ΨΑΡΙΑ
13ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 

 

Στις 12-5-2020

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
2ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣΕΔ ΕΛΙΩΝ
3ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
4ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
5ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΑΥΓΑ
6ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
7ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ
9ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
10ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ
11ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ
12ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 

β. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΧΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σκ’ρκας)

 

Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 14 έμποροι καθώς και 25 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένας παραγωγός εκτός Περιφέρειας μετά από άπαξ μετακίνηση. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

 

Στις 5-Μαίου:

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠ-ΑΝΘΗ
2ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ- ΑΥΓΑ
5ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΠ – ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
6ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8ΒΗΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑΠ-ΧΥΜ
9ΤΣΙΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
14ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΔΗ
16ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕ Δ  ΨΑΡΙΑ
20ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

Στις 12-5-2020

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠ – ΠΑΤΑΤΕΣ , ΟΣΠΡΙΑ
2ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ  ΕΛΙΕΣ
8ΚΗΠΑΡΟΓΛΟΥ  ΙΣΑΑΚΠ-ΟΣΠΡΙΑ , ΚΑΡΥΔΙΑ
9ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ  ΑΥΓΑ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
10ΦΑΣΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΠ – ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ ΤΣΑΙ
11ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΙΑΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣΕ Δ  ΨΑΡΙΑ
16ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣΠ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
20ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

 

 

γ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΚΟΥ

 

Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 6 έμποροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκ των οποίων οι τρεις βιομηχανικών ειδών. Στις 5,12 Μαίου θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

 

 

Θέση ΕκθέτηςΙδιότητα
1ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ
3ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

δ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

 

Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 11 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαριότητας, καθώς και 2 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

 

Στις 7-5:

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
3ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣΕΔ ΨΑΡΙΑ
6ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

 

 

Στις 14-5:

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔ  ΕΛΙΕΣ
5ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΕΔ ΨΑΡΙΑ
6ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣEB ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
7ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

Ε. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 6 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαριότητας, καθώς και 3 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

Στις 8-5-20

θέσηεκθέτηςιδιότητα
1ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ ΕΛΙΕΣ
2ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ

 

Στις 15-5-2020

θέσηεκθέτηςιδιότητα
1ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
2ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
5ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ

 

Στ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΑΝΗΣ

 

Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 8 έμποροι διατροφικών, καθώς και 2 παράγωγοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

 

Στις 8-5-2020

θέσηεκθέτηςιδιότητα
1ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ
2ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣΕΔ  ΕΛΙΕΣ
3ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
5ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

Στις 15-5-20

θέσηεκθέτηςιδιότητα
1ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΕΔ  ΨΑΡΙΑ
2ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

Ι. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Υπογραμμίζουμε ότι στη Λαϊκή επί της οδού Αριστοτέλους δραστηριοποιούνται 81 έμποροι διατροφικών, οικιακών, ειδών καθαρισμού και  χαρτικών, εκ των οποίων το 50% (δηλαδή 41) θα εργασθούν στις 9/5/2020 και οι υπόλοιποι στις 16-5-2020. Ομοίως και για τους 129 παραγωγούς (64+65).    

           

 

Στις 9-5-2020

 

Θέση Εκθέτηςιδιότητα
1ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
2ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ
3ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠ-ΟΣΠΡΙΑ
4ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ-ΕΛΙΕΣ
5ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
8ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣΠ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
11ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚΠ-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
12ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
15ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
16ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
17ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
21ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
22ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
23ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
24ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΚΡΑΣΙ
25ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
27ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΠ -ΜΕΛΙ
30ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑΠ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
31ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
32ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΚΡΑΣΙ
35ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
36ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
37ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
38ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
39ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
40ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
41ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
42ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
43ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
44ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
45ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
46ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
47ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
48ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
49ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
50ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
51ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
52ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
54ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
55ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
56ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
57ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
58ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
60ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΠ-ΜΕΛΙ
62ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
63ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
64ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
66ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΑΥΓΑ
67ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
68ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
69ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
71ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
72ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
74ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΕΛΙΕΣ
75ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΠ-ΟΣΠΡΙΑ
77ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
78ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
79ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
81ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ
82ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
83ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
84ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑΠ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
85ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
86ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
87ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣΕΔ-ΕΛΙΕΣ
88ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
89ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
90ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤΠ-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
92ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
93ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΠ-ΑΝΘΗ
94ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ-ΦΡΟΥΤΑ
95ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
96ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
97ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
98ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
99ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
100ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
101ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
102ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
103ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
104ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠ-ΑΝΘΗ
105ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣΠ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 

           

 

Στις 16-5-2020

 

Θέση Εκθέτηςιδιότητα 
1ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
2ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
3ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΕ Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
4ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
5ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
6ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΔ-ΕΛΙΕΣ 
7ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΠ-ΜΕΛΙ 
8ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣΠ-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ 
9ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ 
10ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ.Δ-ΕΛΙΕΣ 
11ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
12ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑΠ-ΧΥΜ. 
13ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
14ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
15ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
16ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
17ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
18ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 
19ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
20ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
21ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
22ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
23ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
24ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
25ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 
26ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
27ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
28ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ 
29ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
30ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
31ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗΠ 
32ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
33ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
34ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
35ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  
36ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠ -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ 
37ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
38ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
39ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
40ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
41ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
42ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
43ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
44ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
45ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑΠ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
46ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
47ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
48ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑΠ-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
49ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
50ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΠ-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
51ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ 
52ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ 
53ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
54ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
55ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
56ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
57ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
58ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
59ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
60ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
61ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ 
62ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
63ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
64ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
65ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
66ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
67ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
68ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
69ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
70ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
71ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
72ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
73ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
74ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ 
75ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
76ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
77ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
78ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
79ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
80ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
81ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠ-ΑΥΓΑ 
82ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
83ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
84ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ 
85ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΠ-ΜΕΛΙ 
86ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
87ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
88ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠ -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
89ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΠ-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ 
90ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
91ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
92ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
93ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΔ-ΕΛΙΕΣ 
94ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
95ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ 
96ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
97ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
98ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
99ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗΠ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
100ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣΠ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
101ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑΠ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
102ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
103ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ 
104ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
105ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣΠ

 

(Όπου ΕΔ Έμπορος Διατροφικών, Π: Παραγωγός)

 

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει φέρουν μάσκες προσώπου, να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Με τη λήξη της Λαϊκής ο χώρος θα απολυμανθεί.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι παραγωγοί μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους με μέγιστο μήκος 3,00μ. Οι δε έμποροι διατροφικών ειδών, αντίστοιχα έως 6,00μέτρα.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

 

Επί των προσωρινών πινάκων αυτών, μπορείτε να υποβάλλετε γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση ή προτίμηση για τη συμμετοχή σας ή ακόμα και για την απουσία σας λόγω προσωπικών λόγων. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση doled@kozanh.gr, έως την Πέμπτη 30 Απριλίου. Παρακαλούμε για τη αναγραφή όλων των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, είδος άδειας, λαϊκή αγορά, διατιθέμενα προϊόντα, τεκμηρίωση ). Τα αιτήματα θα εξετασθούν από την Υπηρεσία και θα ικανοποιηθούν αναλόγως των δυνατοτήτων. Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν αρμοδίως

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

                                               

 

 

Ο Αντιδήμαρχος
 Κώστας Κυριακίδης

 

 

To Top