Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρωτοπόρος ο Δήμος Κοζάνης στην ανακύκλωση: Με έξυπνο τρόπο η διαχείριση τηγανέλαιων

Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η πρόταση «Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανέλαιωνμε τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών – In2UCO» στο Δήμο Κοζάνης.

Η πρόταση, που αναδείχθηκε δεύτερη στην κατάταξη,αφορά στην ολοκληρωμένη και καινοτόμο χωριστή συλλογή μέσω της εγκατάστασης έξυπνων ΑΤΜ συλλογήςκαι τη διαχείριση των τηγανελαίων – οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών – με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 50,000.00 ευρώ, αποτελεί μία σύμπραξη με επικεφαλής εταίρο το ClusterΒιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)και συμπράττοντες το Δήμο Κοζάνης και τη ΔΙΑΔΥΜΑ.

Αναλυτικότερα, μέχρι σήμερα αυτού του είδους η συλλογή υλοποιείται πιλοτικά είτε μέσω της χωριστής συλλογής στους πορτοκαλί κάδους που έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά σε δύο γειτονίες της Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ είτε σε ορισμένα μεγάλα καταστήματα εστίασης, κατόπιν συνεργασίας των παραγωγών – ιδιωτικών επιχειρήσεων με ιδιωτικές εταιρείες συλλογής, οι οποίες συλλέγουν τα απόβλητα και τα οδηγούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Στο πλαίσιο του έργου In2UCO προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, έξυπνου και καινοτόμου πιλοτικού συστήματος για την πόλη της Κοζάνης, που θα περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών μέσω ΑΤΜ συλλογής με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Το προτεινόμενο πιλοτικό σύστημα απευθύνεται στους πολίτες – νοικοκυριά της Κοζάνης καθώς και στους μαθητές της πόλης, και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

  • Προμήθεια ειδικών δοχείων συλλογής που να είναι συμβατά με τα μηχανήματα ΑΤΜ και διανομή τους.
  • Προμήθεια τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων ΑΤΜ, με ειδική θυρίδα που θα παραλαμβάνει το γεμάτο δοχείο συλλογής και θα το ανταλλάσσει με ένα κενό και καθαρό δοχείο συλλογής.
  • Συλλογή γεμάτων δοχείων και επανατροφοδοσία των μηχανημάτων ΑΤΜ.
  • Δράσεις διάδοσης, ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών.
  • Μελέτες ανάπτυξης της πιλοτικής διαχείρισης τηγανελαίων.

Το συγκεκριμένο έργο συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων και το νέο ΕΣΔΑ, που προβλέπουν τη συλλογή των χρησιμοποιημένων Απόβλητων Βρώσιμων Ελαίων και Λιπών ως ξεχωριστό ρεύμα. Το συγκεκριμένο έργο επιπλέον συμβάλει στην στροφή της οικονομίας της περιοχής από ένα γραμμικό μοντέλο στην κυκλική οικονομία. Η υιοθέτηση της μεθόδου διαλογής στην πηγή ενισχύει την κοινωνική συνοχή του πληθυσμού καθώς μέσω της συλλογικής δράσης τους και των προσπαθειών τους στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και συνδράμουν στην προστασία του περιβάλλοντος ειδικότερα τα επόμενα χρόνια η τοπική οικονομία και κοινωνία θα εισέλθει στην μεταλιγνιτική εποχή.

To Top