Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρότυπο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δήμο Κοζάνης

Η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πέρα από τις οικολογικές και ενεργειακές ωφέλειες μπορεί να προκαλέσει και μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που τις φιλοξενούν. Ανάμεσα στις τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών είναι και η χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές. Προβάλλουν λοιπόν διάφορα ερωτήματα στα οποία θα χρειαστεί να δοθεί απάντηση τα επόμενα χρόνια. Τέτοια ερωτήματα είναι:

• Πού θα πρέπει να εγκατασταθούν μπαταρίες, στους καταναλωτές ή σε επιλεγμένα σημεία στο δίκτυο;

• Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης ενός συστήματος μπαταριών, τόσο από τον παραγωγό – καταναλωτή όσο και από το διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας;

• Ποιος θα αναλάβει το κόστος και ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη από τέτοια συστήματα για τους παραγωγούς-καταναλωτές και το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το έργο ‘StoRES – Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους’ φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε κάποια από τα παραπάνω ερωτήματα. Το έργο StoRES χρηματοδοτείται με 2 περίπου εκατομμύρια Ευρώ από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg MED. Στο έργο αυτό συμμετέχουν 20 εταίροι από 7 Μεσογειακές χώρες. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιου της Κύπρου, ενώ η Ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ως κανονικό εταίρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Δήμο Κοζάνης και τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ως συνδεδεμένους εταίρους, με τη συνεργασία του εργαστηρίου Ηλεκτρικής Ισχύος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τις τοπικές δράσεις του έργου.

Το έργο δεν περιορίζεται στη θεωρητική έρευνα αλλά με την υλοποίηση πιλοτικών εγκαταστάσεων επεκτείνεται και στα σημεία παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας: σε δημόσια κτίρια, σε επαγγελματικούς χώρους και σε κατοικίες. Ο βασικός στόχος είναι να αναζητήσει τις τεχνικές εκείνες που θα επιφέρουν το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα – όφελος, τόσο στο δίκτυο όσο και στον καταναλωτή –παραγωγό.

Για τις πιλοτικές εγκαταστάσεις επιλέχθηκε η περιοχή της Κοζάνης αφενός λόγω της συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο έργο αλλά και καθώς το έργο αφορά σε νησιωτικές, αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος το Μάρτιο του 2017, επιλέχθηκαν τρία δημοτικά κτίρια, το κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη, το πρώην Δημαρχείο Ελλησπόντου στην Κοιλάδα Κοζάνης και το πρώην Δημαρχείο Δ. Υψηλάντη στο Μαυροδένδρι .

Κοζάνης καθώς και ένα επαγγελματικό κτίριο και μια κατοικία, όλα με υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό. Με τον τρόπο αυτό οι ερευνητές του έργου θα παρακολουθούν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, τα φορτία, την παραγωγή της ενέργειας, αλλά και πώς μπορεί να συμβάλλει το σύστημα των συσσωρευτών ώστε να γίνει σωστή διαχείριση ενός σχήματος που θα έχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον.

Το έργο επίσης περιλαμβάνει τη δημιουργία εργαλείων λογισμικού που θα επιτρέπουν σε καταναλωτές – παραγωγούς να προεκτιμούν την αποδοτικότητα ενός συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάστασή τους αλλά και τους υπεύθυνους για το σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών να εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια εφαρμογής συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος το έργο φιλοδοξεί να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις ενεργειακών πολιτικών και προσαρμογών σε κανονισμούς και θεσμικά πλαίσια, για την τοπική αυτοδιοίκηση, τους διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων αλλά και τους υπεύθυνους του σχεδιασμού ενεργειακών πολιτικών.

To Top