Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΔΙΑΔΥΜΑ: ΣΔΙΤ Ένας χρόνος πριν … ένας χρόνος μετά…

   Πριν ένα χρόνο η ΔΙΑΔΥΜΑ προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και οι εργασίες κατασκευής της προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ολοκληρώνοντας σταδιακά τις βασικές υποδομές του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας.

   Ένας χρόνος απομένει ακόμα προκειμένου να ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία της ΜΕΑ δίνοντας την δυνατότητα στη Δυτική Μακεδονία να πετύχει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31 (ΚΥΑ 29407/3508/2002) η οποία προβλέπει επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων σε ποσοστό 65% έως το 2019 και μάλιστα να τον υπερκαλύψει καθώς η μονάδα πετυχαίνει επεξεργασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.

   Η Δυτική Μακεδονία, όπως πρώτη έκλεισε το 2005 με την έναρξη λειτουργίας του περιφερειακού ΧΥΤΑ, τις 207 ανεξέλεγκτες χωματερές και τις αποκατέστησε στο σύνολό τους το 2007, έτσι και τώρα πρώτη θα πετύχει πλήρως τον στόχο της επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος και μάλιστα 3 χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία.

   Μπροστά μας υπάρχουν οι στόχοι του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασμό, και αφορούν κυρίως την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και βιοαποβλήτων με την ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή.

   Οι μελέτες για Πράσινα Σημεία, Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης καθώς και Κέντρα Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης ολοκληρώνονται σταδιακά ενώ ξεκίνησαν και τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα για την προδιαλογή των βιοαποβλήτων.

   Η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία με τους 12 Δήμους και την Περιφέρεια προσπαθεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων, η καθ’αυτού όμως επίτευξή τους μπορεί να γίνει εφικτή μόνο με την συμμετοχή των πολιτών, τους οποίους αφού τους ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους καλούμε να συνδράμουν την προσπάθεια μας ώστε να κρατήσουμε την Δυτική Μακεδονία στην κορυφή σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.

   σδιτ1 σδιτ2 σδιτ

   To Top