Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Σημαντικές αλλαγές στο τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής γουναρικών στη Ρωσία

Σημαντικές αλλαγές στο τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής γουναρικών στη Ρωσια – Δράσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και του ΣΕΓ σχετικά με το Ελληνορωσικό επιμελητήριο

Μετά από πολύ μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2015 και εντάθηκαν το επόμενο εξάμηνο η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών και το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο αντιμετώπισαν και επίλυσαν σημαντικά προβλήματα που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής γουνοποιητικών προϊόντων στη Ρωσία και στην ΚΑΚ. Οι ενέργειες και αποφάσεις με βάση το απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας (31-3-2016) αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

  1. Η Ρωσία στις 16-12-2011, υπέγραψε την συμφωνία προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, (ΠΟΕ) όπου από τις 1-1-1-2012, η Ρωσία καθίσταται πλήρες μέλος του ΠΟΕ, και ως εκ τούτου υποχρεούται να σέβεται και να εφαρμόζει του κανόνες του Π.Ο.Ε.

  2. Οι δασμοί στα εισαγόμενα έτοιμα ενδύματα γούνας (παλτά – ζακέτες) είναι 10%. Υπογραμμίζεται ενδεικτικά ότι οι δασμοί αυτοί είναι μέγιστοι αποδεκτοί σύμφωνα με τις δασμολογικές υποχρεώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ.

  3. Το τιμολόγιο αποτελεί την βάση υπολογισμού του ως άνω δασμού. Και είναι η πράγματι πληρωθείσα η πληρωτέα τιμή. Αναίτια απόρριψη του τιμολόγιου αποτελεί παράβαση των κανόνων του ΠΟΕ, και συγκεκριμένα του άρθρου << περί μέτρων ισοδυνάμου με τους δασμούς αποτελέσματος>>.

  4. Εμμέσως αποδέχεται ότι οι κανόνες του Π.Ο.Ε, εφαρμόζονται υποχρεωτικά , σε όλα τα μέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Δεδομένου ότι το έγγραφο της Ρωσικής πλευράς, αποστέλλεται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου ενσωματώνονται οι προτάσεις 6 Υπουργείων της Ρωσίας.

Το Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν ειδικές συναντήσεις και συσκέψεις της Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών και του Ελληνορωσικού επιμελητηρίου με εκπροσώπους των Ρωσικών Τελωνείων και του Ρωσικού Υπουργείου Οικονομίας. Αμέσως μετά, το Δεκέμβριο του 2016 συντάχθηκε αναλυτικό υπόμνημα, μεταφράσθηκε και στάλθηκε επίσημα στη Ρωσική πλευρά. Αντίστοιχες συναντήσεις υπήρξαν και το Φεβρουάριο του 2016 καθώς και το Μάρτιο του 2016 κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας στην Αθήνα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν στην εξέλιξη αυτή και τους επιστημονικούς συμβούλους κ. Παναγιώτου Νίκο και κ. Ρίζο Νίκο που ηγήθηκαν αυτών των προσπαθειών. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι κατάληξη αλλά αφετηρία περαιτέρω διεκδικήσεων προκειμένου να προωθηθούν αιτήματα του κλάδου και ειδικά των συναδέλφων.

To Top