Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο

Δήμαρχο Φλώρινας

2. Γεώργιο Απιδόπουλο

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

3. Χρήστο Μπαρδάκα

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

4. Μιχαήλ Καρακόλη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

5. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

6. Αριστείδη Αριστείδου

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

7. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

8. Νικόλαο Ευαγγέλου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

9. Αντώνιο Σίπκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

10. Νικόλαο Αλεξιάδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

11. Σωτήριο Τσορμπάρη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

12. Πέτρο Σερίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

13. Θεόδωρο Δημόπουλο

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

14. Σπυρίδωνα Κρομμύδα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

15. Δημήτριο Λουκά

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

16. Αντώνιο Ζαέκη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

17. Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

18. Δημήτριο Θεοφανίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

19. Θεόδωρο Ουλιάρη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

20. Νικόλαο Δούμτση

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

21. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

22. Κωνσταντίνο Ρόζα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

23. Αλέξανδρο Ακριτίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

24. Νικόλαο Καρυπίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

25. Σταύρο Παπασωτηρίου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

26. Θεόφιλο Σεχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

27. Χρήστο Κασκαμανίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

28. Μιχαήλ Τσιώκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

29. Στέφανο Μαυρουδή

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

30. Παναγιώτα Φιλιππίδου – Παλτατζή

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

31. Ευάγγελο Γκέκτση

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

32. Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

33. Θεόδωρο Τορλαχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

«Έγκριση της υπ’ αριθμό 29/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2.

«Έγκριση της υπ’ αριθμό 31/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

3.

«Παραλαβή μελέτης “Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του δάσους Μελίτης”».

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4.

«Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στην κα Μαρία Αθανασίου του Χρήστου»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5.

«Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στην κα Αφροδίτη Κώτη του Κωνσταντίνου»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6.

«Έγκριση της με αριθμό 31/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7.

«Έγκριση της με αριθμό 32/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8.

«Παράθεση γεύματος σε απόρους πολίτες και οικογένειες με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9.

«Επισκέψεις του κ. Δημάρχου σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας ενόψει των εορτών του Πάσχα»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10.

«Επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ¨ΣΑΡΙΣΕΣ¨ Φλώρινας για τη διοργάνωση Πανελλήνιων και Διεθνών αγώνων»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

11.

«Επιχορήγηση Συλλόγου Ορειβατών Χιονοδρόμων Φλώρινας για τη διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας-Drosopigi Race Bike Mountain»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12.

«Στολισμός της εξέδρας των Επιταφίων και ηχητική κάλυψη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13.

«Πανηγυρικός εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής στις 6 Μαΐου 2016 στην Τ.Κ. Σκοπιάς»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14.

«Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Εκπαιδευτικό Λαογραφικό Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο Νεοχωρακίου για την Ανακομιδή λειψάνων Αθανασίου του Μέγα»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15.

«Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

16.

«Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

17.

«Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2016 για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

18.

«Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

19.

«Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροπαιούχου ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨ για τον εορτασμό του Πολιούχου της Τ.Κ. Τροπαιούχου, στις 2 Μαΐου 2016»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

1) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,

κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα

2) Βουλευτή ΝΔ,

κ. Ιωάννη Αντωνιάδη

3) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη

4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο

5) Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

6) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας

Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη

7) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας

(άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)

8) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

(άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)

9) Προϊσταμένους και αναπληρωτές

Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας

10) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης

11) Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Ιωάννη Μίσκα

12) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

To Top